Telefonní seznam

 
podatelna  376 540 111     podatelna 376 526 561
fax 376 540 112     fax  376 526 424
inform. středisko   376 540 214     archiv 376 540 110
fax-inf. středisko 376 540 215     městská policie   376 540 203

 


       

   

   

příjmení, jméno, titul:

zařazení:

linka:
před-
volba
376 540 


    e-mail: 

kan-
ce-
lář:Vedení města

Mottl Petr Bc.
starosta města 

101

pmottl@mususice.cz  4.14
Jelínek František
místostarosta 

102

fjelinek@mususice.cz  4.20
Požárek Karel Ing.
místostarosta 
karelpozarek@mestosusice.cz 4.19
Novák Petr Mgr.

 

tajemník 

103

pnovak@mususice.cz  4.21


Odbor kancelář starosty

Löffelmann Jan Ing. vedoucí odboru, informatik

105

jloffelmann@mususice.cz 4.19
Bublíková Martina   archiv,sekretariát

110

mbublikova@mususice.cz5.07
Feyrerová Eva kpodatelna

111

efeyrerova@mususice.cz  1.10
Hupka Jaroslav Ing.
krizové řízení, CO108jhupka@mususice.cz4.07
Chmelíková Helena Mgr. krizové řízení, CO108hchmelikova@mususice.cz4.07
Valdmanová Marie   sekretariát

104

mvaldmanova@mususice.cz 4.17
    učebna

115

 

4.01


Odbor správní

Gregor Milan Ing.   vedoucí odboru

170

mgregor@mususice.cz 1.19
Baborová Simona   poplatky a exekuce

179

sbaborova@mususice.cz 1.27
Faicová Petra občanské průkazy, cest. doklady
176pfaicova@mususice.cz1.27
Jiříková  Marie  pokladní

107

mjirikova@mususice.cz

1.28

Soukupová Anna   poplatky a exekuce

177

asoukupova@mususice.cz 1.27
Penová Radomíra   matrika

178

rpenova@mususice.cz 2.15
Primasová Alice Bc.   matrika

172

aprimasova@mususice.cz 2.15
Schwarzová Radka. evidence obyvatel

173

rschwarzova@mususice.cz 2.15
Steiningerová Miluše občanské průkazy, cest. doklady 

175

msteiningerova@mususice.cz 1.27
Štěchová Jana   přestupky

174

jstechova@mususice.cz 1.18


Odbor výstavby a územního plánování

Blažková Lenka Ing.   vedoucí odboru

130

lblazkova@mususice.cz 3.17
Horejšová Klára stavební řízení

137

khorejsova@mususice.cz

3.01

Kučerová Stanislava administrativa

134

skucerova@mususice.cz 3.04
Lunda Jiří   územní řízení

132

jlunda@mususice.cz 3.02
Matějková Dana územě analytické podklady

131

dmatejkova@mususice.cz 3.02
Oudová Ladislava   stavební řízení

136

loudova@mususice.cz 3.03
Vavřičková Lenka Bc. územní řízení 135lvavrickova@mususice.cz3.02
Vavřička František Bc. stavební řízení

138

fvavricka@mususice.cz 3.05
Vavřička František ml. stavební řízení

139

fvavricka2@mususice.cz 3.03
Vrba Radomír  stavební řízení 133rvrba@mususice.cz3.01


Odbor majetku a rozvoje města

Marek Vladimír Ing.   vedoucí odboru

140

vmarek@mususice.cz 4.12
Poklopová Miroslava bytová agenda

144

mpoklopova@mususice.cz 4.10
Čuba Josef Ing.   investiční technik

146

jcuba@mususice.cz 4.03
Jandová Lenka investiční technik

142

ljandova@mususice.cz 4.03
Šimáčková Michaela  majetková agenda 141msimackova@mususice.cz4.10
Kršková Zdeňka investiční technik

228

zkrskova@mususice.cz4.11
Ronová Kateřina Ing.   investiční technik

147

kronova@mususice.cz 4.08
Švelchová Soňa Ing.  investiční technik

149

ssvelchova@mususice.cz4.11
Vošalík Jan Ing. investiční technik

143

jvosalik@mususice.cz 4.08
Zdeňková Jaroslava  Ing. investiční technik,
majetková agenda

145

jzdenkova@mususice.cz4.03

          


Odbor živnostenský

Javorský Miroslav.   vedoucí odboru, kontrola

150

mjavorsky@mususice.cz

3.06  

Dachová Monika   oprávnění k podnikání

152

mdachova@mususice.cz 3.08
Macáková Hana   kontrola

154

hmacakova@mususice.cz 3.08


Odbor životního prostředí

Zemenová Ivana Ing.   vedoucí odboru

160

izemenova@mususice.cz 2.07
Česalová Lenka Mgr. Ing.   administrativa, odpady

167

lcesalova@mususice.cz 2.03
Hanzlíková Petra Ing..

myslivost, rybářství

162

phanzlikova@mususice.cz 2.03
Harantová Barbora Ing.

vodní hospodářství

165

bharantova@mususice.cz 2.21
Kolář Petr Ing.   lesní hospodářství

161

pkolar@mususice.cz 2.03
Kratochvíl Tomáš Ing. ochrana přírody

164

tkratochvil@mususice.cz 2.01
Randák František Bc. vodní hospodářství

168

frandak@mususice.cz 2.02
Švelch Tomáš Ing. . vodní hospodářství 

166

tsvelch@mususice.cz2.02
Vastl Radek Ing ochrana ovzduší

163

rvastl@mususice.cz 2.01


Odbor finanční

Šlajsová Božena Ing.   vedoucí odboru

120

bslajsova@mususice.cz 4.05
Adamcová Iva   daně, mzdy

123

iadamcova@mususice.cz 4.02
Fialová Jana daň z přidané hodnoty126jfialova@mususice.cz4.02
Milfortová Šárka

fakturace

122

smilfortova@mususice.cz 4.02
Sluková Alena   účetnictví

125

aslukova@mususice.cz 4.03
Šimáčková Václava hlavní účetní

121

vsimackova@mususice.cz 4.03
Vítková Marie   rozpočet, účetnictví

127

mvitkova@mususice.cz 4.03


Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rada Josef Ing. DiS..    vedoucí odboru

180

jrada@mususice.cz 2.16
Kolářová Jaroslava   registrace vozidel

181

jkolarova@mususice.cz 2.18
Kožušníková Monika registrace vozidel181 mkozusnikova@mususice.cz 2.18
Naušová Hana evidence vozidel185hnausova@mususice.cz2.18
Novotný Roman zkušební komisař,
stát. správa silničního hosp.
115
184
rnovotny@mususice.cz4.01
4.06
Pavluková Věra   stát. správa silničního hosp.

184

vpavlukova@mususice.cz 4.06
Potužník Dominik   bodová evidence

188

dpotuznik@mususice.cz 2.18
Staněk Václav přestupky.

187

vstanek@mususice.cz 2.19
Schossmeierová Martina    evidence řidičů

183

mschossmeierova@mususice.cz    2.18
Šlapáková  Eva evidence vozidel

182

eslapakova@mususice.cz. 2.18
Zedník Jiří   přestupky

186

jzednik@mususice.cz 2.19


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Šafaříková Miroslava Mgr.   vedoucí odboru

190

msafarikova@mususice.cz 2.12
Dražková Lenka Mgr..   sociální pracovnice 

199

ldrazkova@mususice.cz 2.13
Geigerová Ivana Bc..   péče o rodinu a děti

198

igeigerova@mususice.cz 2.10
Luhanová Barbora  péče o rodinu a děti194 bluhanova@mususice.cz2.11
Nováková Hana DiS. péče o rodinu a ditě 

226

hnovakova@mususice.cz2.10
Pajerová Michaela Mgr sociální pracovnice 222mpajerova@mususice.cz2.13
Skypalová Kateřina Bc. péče o rodinu a děti

197

kskypalova@mususice.cz 2.11
Uĺdrychová Iveta Bc.   péče o rodinu a děti

196

iuldrychova@mususice.cz 2.11
 


 


Odbor památkové péče a cestovního ruchu

Kubíková Ivana  Bc.   vedoucí odboru,
památková péče

210

ikubikova@mususice.cz 2.06
Ježková Petra Bc.   památková péče

217

pjezkova@mususice.cz 2.05
Šedinová Daniela školství 212dsedinova@mususice.cz2.05
Turková Petra Bc. cestovní ruch

211

pturkova@mususice.cz2.05


Městská policie

Potužník Libor Ing.   velitel

200

lpotuznik@mususice.cz 1.16
Vítovcová Ivana Ing.   zástupce velitele

202

ivitovcova@mususice.cz 1.15
Hrabová Jaroslava  administrativa

201

jhrabova@mususice.cz 1.15
    stálá služba

203

mpolicie@mususice.cz

1.11
  kancelář strážníků 

204

straznici@mususice.cz

1.13