Úřady

Městský úřad
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 540 111
E-mail: podatelna@mususice.cz
www.mestosusice.cz/mususice

Finanční úřad
Klostermannova629, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 533 311
E-mail: podatelna@sus.pl.ds.mfcr.cz
www.financnisprava.cz 

Státní sociální podpora
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 950 128 220-6
E-mail: posta.ktp@kt.mpsv.cz

Dávky SSP
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 950 128 223, 950 128 224, 950 128 225

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 218 128 231, 950 128 220

Hmotná nouze
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 950 128 220, 950 128 233, 950 128 234

Příspěvek na péči
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 950 128 226, 950 128 232

Úřad práce
Nádražní 1226, 342 01 Sušice
Tel.: +420 950 128 201
E-mail: susice.up@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr