Komunitní plánování – Dokumenty

Zde naleznete veškeré aktuální dokumenty a výstupy z komunitního plánování sociálních služeb na Sušicku

Aktuálně platný plán rozvoje sociálních služeb (2019-2021)

Návrhy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení a vize rozvoje sociální oblasti na Sušicku po projednání v řídící skupině

SWOT analýza a vize pro oblast služeb pro seniory

SWOT analýza a vize pro oblast služeb pro osoby se zdravotním postižením

SWOT analýza a vize pro oblast služeb pro rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené soc. vyloučením

Výstupy z mapování sociální situace na Sušicku (2020)

Základní socio-demografický popis území

Analýza poskytovaných sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Vypořádání připomínek

Další dokumenty ke komunitnímu plánování

Jednací řád pracovních skupin 

Jednací řád řídící skupiny 

Základní listina komunitního plánování