Významné osobnosti

Anger Mořic Stanislav

 

* 12.3.1844, Sušice
† 2.8.1905, Praha

 

Dirigent Národního divadla a opery ve Štýrském Hradci, hudební skladatel a houslista, přítel Bedřicha Smetany.

Beránek Tomáš Mons.

 

* 15.8.1897, Sušice
† 3.12.1954, Brno

 

Pocházel z rodiny chudého živnostníka – obuvníka. Vystudoval teologii v Českých Budějovicích (vysvěcen na kněze roku 1919), za německé okupace byl účastníkem odboje. Po roce 1948 byl za své smýšlení politicky perzekuován a roku 1950 zatčen a obviněn
z protistátní činnosti. 3.2.1951 byl odsouzen
k 11 letům vězení a následně vězněn v Leopoldově
a Mírově. Zemřel ve vězeňské nemocnici v Brně a byl pohřben ve společném hrobě. Roku 1968 byly jeho ostatky exhumovány a po církevních obřadech uloženy na hřbitově ve Vodňanech. Pamětní deska Kostelní ulice č.p. 71.

Dolanský Konrád

 

* 25.6.1896, Jiřičná
† 23.9.1988, Sušice

 

Odborník na chov pstruhů, podílel se na budování většiny rybářských zařízení na Sušicku, především v Divišově. Za své aktivity obdržel zlatou medaili za zásluhy o rybářství. Pamětní deska Divišov č.p.1

Ferda František

 

* 31.3.1915, Spálené Poříčí
† 7.8.1991, Sušice

 

Český kněz (vysvěcen 1939) a proslulý léčitel. V rámci proticírkevních represích byl v letech 1951-1960 vězněn. Po propuštění pracoval v plzeňském pivovaru. V roce 1969 začal působit jako duchovní správce v Domově důchodců v Újezdci u Klatov. Od roku 1978 se již plně věnoval léčitelství ve svém domku v Sušici. Pamětní deska na kostele sv. Felixe

Friedl Antonín

 

* 4.2.1869, Plzeň
† 27.6.1945, Sušice

 

Profesor Sušického gymnázia, starosta Sokola, předseda klubu ČT, zpravodaj Junáka Skauta RČ. V blízkém i dalekém okolí Sušice vyznačoval nové a obnovoval staré turistické značení.Pamětní deska na domě který sám postavil a kde žil, Lerchova č.p.

Fürth Bernard

 

* 22.10.1796, Sušice
† 26.9.1849, Sušice

 

Židovský podnikatel, roku 1843 koupil od Vojtěcha Scheinosta výrobnu sirek a roku 1844 založil továrnu. Byl to velmi zdatný obchodník, který dokázal proslavit sušické sirky po celém světě.

Fürth Ernst

 

* 8.4.1865, Sušice
† leden 1943, nacistický lágr v Drancy

 

Vnuk spoluzakladatele sirkařství Bernarda Fürtha. Společně se svým bratrem Bernardem přispěli k mohutnému rozmachu sirkařství v Sušici, v ČSR a ve Střední Evropě. Byl ředitelem sirkárny v Sušici od roku 1903 do roku 1913, a od roku 1913 se stal generálním ředitelem všech sloučených sirkáren na území Rakouska – Uherska se sídlem ve Vídni. Zemřel v nacistickém táboře v Drancy roku 1943. Čestné občanství bylo uděleno (znovuobnoveno) 22.6.2011. Pamětní deska je umístěna v Muzeu Šumavy.

Gabriel Josef Ambrož

 

* 4.12.1820 Loučová u Hartmanic
† 8.7.1880 Bechyně

 

Právník,nakladatel a překladatel, přítel J.K. Tyla, K. Havlíčka, J. Nerudy…Nejvýznamější sušický purkmistr zvolený do úřadu r. 1861, téhož roku zvolen i poslancem Zemského sněmu. V Sušici prosadil na radnici úřadování v českém jazyce, zavedl české názvy sušických ulic, byl spoluzakladatelem české knihovny v Sušici i okolních obcích, v roce 1868 věnoval městu svou monografii Královské město Sušice a jeho okolí, která je dodnes cenným zdrojem informací. Od roku 1874 se stal notářem v Bechyni. Pamětní deska na budově knihovny.

Holík Josef

 

* 24.11.1840, Havlíčkův Brod
† 15.11.1892, Sušice

 

Významná kulturní osobnost 19. stol., sušický učitel, zakladatel muzea Šumavy, které bylo první v jihozápadních Čechách. Zakladatel regionálního tisku „Posel ze Sušice“. Čestné občanství města bylo uděleno 8.4.2010. Pamětní deska na muzeu Šumavy, náměstí Svobody č.p. 40.

Houra Karel

 

* 1902 Hvožďany pod Třemšínem
† 1989 Sušice

 

Stavitel a architekt, autor rozhleden na Svatoboru a Javorníku, regotizace kaple Anděla strážce, rekonstrukce budovy Muzea a mnoho dalších.

Jáša Jan

 

* 23.11.1904, Beroun
† 27.6.1979 Sušice

 

Sušický učitel, knihovník, kronikář (vedl kroniku v letech 1960-1978) a básník, autor textu Křičkovy „Šumavské vánoční mše“.

Klostermann Karel

 

* 13.2.1848, Haag (Horní Rakousy)
† 16.7.1923, Štěkeň

 

„Spisovatel Šumavy“, profesor na německé reálce v Plzni. Dětství prožil v Sušici a na Sušicku. Ve svých románech a povídkách zachytil život, tradice a svérázné typy obyvatel Pošumaví a Šumavy a její drsnou přírodu. Pochovaný je v Plzni.

Koller Karl MUDr.

 

* 3.12.1857, Sušice
† 21.3.1944, New York

 

Světově uznávaný oční lékař. Studoval a později začal praktikovat oční chirurgii ve Vídeňské všeobecné nemocnici, mj. byl kolegou a přítelem Sigmunda Freuda. V roce 1888 se přestěhoval do Spojených států. Zde získal mnohá uznání jako vynikající odborník a jako prvnímu mu byla Americkou oftalmologickou společností udělena cena "Lucien Howe Medal" v roce 1922. Tato cena se uděluje jako výraz nejvyššího uznání lékařům - oftalmologům.
Pamětní deska v ulici Americké armády č.p. 82

Křička Jaroslav

 

* 27.8.1882, Kelč
† 23.1.1969, Praha

 

Hudební skladatel, dirigent, pedagog a publicista. Žil v letech 1953-1968 v Červených Dvorcích. Jeho dílo sahá od symfonií a oper, přes menší skladby a písně, po hudbu k filmům.

Kunský Josef

 

* 6.10.1903, Sušice
† 23.9.1977, Sušice

 

Uznávaný český fyzický goegraf a geomorfolog, profesor Přírodovědné fakulty Karlovy univerzity (1950-1956 proděkan), respektovaný znalec krasových jevů.

Lerch Matyáš

 

* 20.2.1860, Milínov u Sušice
† 3.8.1922, Sušice

 

Významný český matematik, profesor na univerzitách ve švýcarském Freiburgu a na Masarykově univerzitě a technice v Brně. Byl členem Čs. Akademie a vědeckých společností v Miláně, Laussane a Lutychu, stal se laureátem Pařížské akademie a byl dokonce jmenován na Nobelovu cenu.

Moser Vítězslav Roman

 

* 7.2.1864, Sušice
† 16.6.1939, Plzeň

 

Hudební skladatel, učitel houslí v Lublani, Záhřebu a Plzni.Autor skladeb houslových a orchestrálních, napsal i praktickou školu hry na housle.

Pirner Maxmilián

 

* 13.2.1854, Sušice
† 2.4.1924, Praha

 

Akademický malíř, od roku 1887 profesor pražské Akademie výtvarných úměmí. Byl učitelem Maxe Švabinského, K. Myslbeka, L. Kuby a dalších. Pirnerovy obrazy vycházely ze starověkých bájí a pohádek. Pamětní deska na nám. Svobody č.p. 33

Pojar Břetislav

 

* 7.10.1923, Sušice
† 12.10.2012, Praha

 

Český scénárista, režisér, výtvarník animovaného filmu a profesor na FAMU.

Studoval na AVU a na Vysoké škole architektury, ale studium nedokončil. Za války už začal pracovat jako kreslíř v Ateliéru filmových triků. Stál u zrodu legendárního studia Bratři v triku.Z jeho tvorby si jistě všichni pamatují seriál o dvou „vypečených“ medvědech Potkali se u Kolína.Podílel se také na seriálech Dášenka a Jája a Pája i na pohádce Fimfárum 2. Dlouhá léta pracoval pro kanadskou společnost National Film Board a točil i filmy na objednávku OSN.Celkově Pojar vytvořil desítky snímků, většinou kreslených či loutkových, a za svou tvorbu získal mnoho cen na domácích i zahraničních festivalech. Roku 2007 obdržel na MFF v Karlových Varech z rukou herečky Renée Zellwegerové Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světovému filmu.

Pravda František (vlastním jménem Vojtěch Hlinka)

 

* 17.4.1817, Nekrasín u Jindřichova Hradce
† 8.12.1904, Hrádek u Sušice

 

Katolický kněz, spisovatel. Od roku 1847 byl vychovatelem v rodině barona Sturmfelda v Hrádku u Sušice. Psal lidové výchovné povídky vypravující příběhy z vesnice a venkovského maloměsta. Napsal přes 200 povídek.

Raška Karel

 

* 17.11.1909, Strašín
† 21.11.1987, Praha

 

Lékař a jeden z nejvýznamějších epidemiologů 20. století, zakladatel moderní české epidemiologie. Byl profesorem Karlovy univerzity, ředitelem pražského Ústavu epidemiologie a mikrobiologie a vedoucím Divize sdělných nemocí Světové zdravotnické organizace. V této funkci měl rozhodující podíl na celosvětovém vymýcení neštovic. Pamětní deska ve Stašíně na rodném domě.


Rozacius Adam

 

* 1560, Sušice
† 1624, Sušice

 

Působil od roku 1589 na UK, kde vyučoval klasické jazyky, matematiku a astronomii. Roku 1594 se vrátil do Sušice kde byl i primátorem. V letech 1584-1622 byl literárně činný, psal latinsky i česky. Pro své práce volil často náboženské náměty, je autorem mnoha příležitostných básní a veršů, které jsou ohlasem soudobých historických událostíRozacius Jan

 

* 1555, Sušice
† 1589, Kolín

 

Významný humanista. R. 1576 se stal mistrem svobodných úmění. Působil jako rektor na lat. školách v Kutné Hoře a Lounech, pak jako profesor na UK. Stal se písařem města Kolína.

Seifert Ladislav

 

* 19.4.1883, Sušice
† 6.2.1956, Brno

 

Profesor geometrie na brněnské přírodovědecké fakultě,ředitel jejího matematického ústavu a děkan v letech 1926-1927 a 1937 – 1938, rektor Masarykovy univerzity 1947 – 1948. Spoluautor učebnice deskriptivní geometrie.


Seifert Miloš
(Woowotanna)

 

* 8. 1. 1887, Sušice
† 3. 12. 1941, Bechyně

 

Učitel, profesor, přírodovědec, překladatel a především otec československého woodcrafterského hnutí (Liga lesní moudrosti). Přeložil 27 knih z angličtiny a holandštiny. Uveřejnil mnoho článků o přírodě a její ochraně. Pamětní deska na budově ZŠ Komenského.

Seitz Jan

 

* 21.1.1882, Sušice
† 28.4.1944, koncentrační tábor Oranienburg

 

Pocházel z vážené měšťanské rodiny. – otec Jindřich byl obchodníkem, matka byla dcerou Vojtěcha Scheinosty. Je považován za nejvýznamějšího starostu Sušice. Do svého úřadu nastoupil roku 1922 a setrval zde až do roku 1941 kdy byl zatčen gestapem. Za jeho éry zažila Sušice nebývalý rozkvět. Staral se o prostperitu průmyslu, navazoval styky s peněžními ústavy, architekty a zasloužil se o výstavbu nového mostu přes Otavu, vybudování okresních silnic a celé řady staveb.
Pamětní deska v budově České spořitelny, Náměstí Svobody č.p. 8.

Scheinost Vojtěch

 

*  24.4.1814 Sušice
† 10.3.1894, Sušice

 

Truhlářský tovaryš ze Sušice, který do svého rodného města přinesl tajemství výroby sirek z Vídně.. Roku 1839 získal od radnice povolení k výrobě prvních sirek. Roku 1843 postupuje svou výrobnu obchodníkovi Fürthovi a stává se jejím „výrobním ředitelem“. Pamětní deska nám. Svobody č.p. 6

Stupka František

 

* 18.1.1879, Tedražice
† 24.11.1965, Praha

 

Dirigent České filharmonie (1919 – 1946), profesor Státní konzervatoře v Praze a JAMU v Brně, významný houslista, od r. 1965 národní umělec, od r. 1954 zasloužilý umělec, v letech 1901 – 1919 působil v opeře v Oděse. Zasloužil se o vznik a rozvoj sušické základní umělecké školy, která je po něm pojmenovaná. Pamětní deska na nám. Svobody č.p. 33

Villani Karel Maria Drahotín

 

* 23.1.1818, Sušice
† 24.3.1883, Střížkov u Benešova

 

Baron, vlastenecký básník a spisovatel, bul druhým zástupcem Sušicka na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848 a velitelem „Svornosti“, spolku národní obrany. Od roku 1864 starostou Benešova. Napsal několik básnických knih v obrozeneckém duchu. Jeho píseň „Vystěhovalec“ znárodněla jako „Zasviť mi, tu slunko zlaté“.

   

Viškovský Karel JUDr.

 

* 8. 7. 1868, Sušice
† 20. 11. 1932, Praha

 

Byl český a československý politik, poslanec Českého zemského sněmu, rakouské Říšské rady a československého Národního shromáždění, meziválečný ministr spravedlnosti a obrany za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu (agrárníky).

 

MIC Sušice ve spolupráci s Muzeem Šumavy