Telefonní seznam

 
podatelna  376 540 111     podatelna 376 526 561
fax 376 540 112     fax  376 526 424
inform. středisko   376 540 214     archiv 376 540 110
fax-inf. středisko 376 540 215     městská policie   376 540 203

 


       

   

   

příjmení, jméno, titul:

zařazení:

linka:
před-
volba
376 540 


    e-mail: 

kan-
ce-
lář:Vedení města

Mottl Petr Bc.   starosta města

101

pmottl@mususice.cz 4.14
Jelínek František místostarosta

102

fjelinek@mususice.cz 4.20
Novák Petr Mgr. tajemník

103

pnovak@mususice.cz 4.21


Odbor kancelář starosty

Löffelmann Jan Ing. vedoucí odboru, informatik

105

jloffelmann@mususice.cz 4.19
Bublíková Martina   archiv,sekretariát

110

mbublikova@mususice.cz5.07
Feyrerová Eva kpodatelna

101

efeyrerova@mususice.cz  1.10
Hupka Jaroslav I
krizové řízení, CO108jhupka@mususice.cz4.07
Valdmanová Marie   sekretariát

104

mvaldmanova@mususice.cz 4.17
  učebna

115

 

4.01


Odbor správní

Gregor Milan Ing.   vedoucí odboru

170

mgregor@mususice.cz 1.19
Baborová Simona   poplatky a exekuce

179

sbaborova@mususice.cz 1.27
Jiříková  Marie  pokladní

107

mjirikova@mususice.cz

1.28

Kulíšková Irena   poplatky a exekuce

177

ikuliskova@mususice.cz 1.27
Penová Radomíra   matrika

178

rpenova@mususice.cz 2.15
Píbrová Marta   občanské průkazy, cest. doklady 

176

mpibrova@mususice.cz 1.27
Primasová Alice   matrika

172

aprimasova@mususice.cz 2.15
Schwarzová Radka. evidence obyvatel

173

rschwarzova@mususice.cz 2.15
Steinigerová Miluše občanské průkazy, cest. doklady 

175

msteiningerova@mususice.cz 1.27
Štěchová Jana   přestupky

174

jstechova@mususice.cz 1.18


Odbor výstavby a územního plánování

Blažková Lenka Ing.   vedoucí odboru

130

lblazkova@mususice.cz 3.17
Chmelenský Václav Ing. stavební řízení

137

vchmelensky@mususice.cz

3.01

Kostohryzová Marie územní řízení 

135

mkostohryzova@mususice.cz 3.02
Kučerová Stanislava administrativa

134

skucerova@mususice.cz 3.04
Lunda Jiří   územní řízení

132

jlunda@mususice.cz 3.02
Matějková Dana územě analytické podklady

131

dmatejkova@mususice.cz 3.02
Oudová Ladislava   stavební řízení

136

loudova@mususice.cz 3.03
Prášková Martina stavební řízení

133

mpraskova@mususice.cz 3.01
Vavřička František Bc. stavební řízení

138

fvavricka@mususice.cz 3.05
Vavřička František ml. stavební řízení

139

fvavricka2@mususice.cz 3.03


Odbor majetku a rozvoje města

Marek Vladimír Ing.   vedoucí odboru

140

vmarek@mususice.cz 4.12
Poklopová Miroslava majetková agenda

144

mpoklopova@mususice.cz 4.10
Čuba Josef Ing.   investiční technik

146

jcuba@mususice.cz 4.03
Jandová Lenka investiční technik

142

ljandova@mususice.cz 4.03
Kratejlová Lenka bytová agenda

141

lkratejlova@mususice.cz 4.10
Kršková Zdeňka investiční technik

228

zkrskova@mususice.cz4.11
Míšková Veronika bytová agenda
141vmiskova@mususice.cz4,10
Ronová Kateřina Ing.   investiční technik

147

kronova@mususice.cz 4.08
Švelchová Soňa Ing.  investiční technik

149

ssvelchova@mususice.cz4.11
Vošalík Jan Ing. investiční technik

143

jvosalik@mususice.cz 4.08
Zdeňková Jaroslava  Ing. investiční technik,
majetková agenda

148

jzdenkova@mususice.cz4.03

          


Odbor živnostenský

Kůsová Lenka Bc.   vedoucí odboru
oprávnění k podnikání

150
  

lkusova@mususice.cz

3.07
         

Dachová Monika   oprávnění k podnikání

152

mdachova@mususice.cz 3.08
Javorský Miroslav.   kontrola

153

mjavorsky@mususice.cz 3.06
Macáková Hana   kontrola

154

hmacakova@mususice.cz 3.08


Odbor životního prostředí

Zemenová Ivana Ing.   vedoucí odboru

160

izemenova@mususice.cz 2.07
Česalová Lenka Mgr. Ing.   administrativa, odpady

167

lcesalova@mususice.cz 2.03
Hanzlíková Petra Ing..

myslivost, rybářství

162

phanzlikova@mususice.cz 2.03
Jahnová Zuzana Ing.

vodní hospodářství

165

zjahnova@mususice.cz 2.21
Kolář Petr Ing.   lesní hospodářství

161

pkolar@mususice.cz 2.03
Kratochvíl Tomáš Ing. ochrana přírody

164

tkratochvil@mususice.cz 2.01
Randák František Bc. vodní hospodářství

168

frandak@mususice.cz 2.02
Švelch Tomáš Ing. . vodní hospodářství 

166

tsvelch@mususice.cz2.02
Vastl Radek Ing ochrana ovzduší

163

rvastl@mususice.cz 2.01


Odbor finanční

Šlajsová Božena Ing.   vedoucí odboru

120

bslajsova@mususice.cz 4.05
Adamcová Iva   daně, mzdy

123

iadamcova@mususice.cz 4.02
Milfortová Šárka

fakturace

122

smilfortova@mususice.cz 4.02
Sluková Alena   účetnictví

125

aslukova@mususice.cz 4.03
Šimáčková Václava hlavní účetní

121

vsimackova@mususice.cz 4.03
Víchová Vlasta daň z přidané hodnoty

126

vvichova@mususice.cz 4.02
Vítková Marie   rozpočet, účetnictví

127

mvitkova@mususice.cz 4.03


Odbor dopravy a silničního hospodářství

Opl František Bc.   vedoucí odboru

180

fopl@mususice.cz 2.16
Kolářová Jaroslava   registrace vozidel

181

jkolarova@mususice.cz 2.18
Kluchová Lenka   evidence vozidel

185

lkluchova@mususice.cz 2.18
Pavluková Věra   stát. správa silniního hosp.

184

vpavlukova@mususice.cz 4.06
Potužník Dominik   bodová evidence

188

dpotuznik@mususice.cz 2.18
Staněk Václav přestupky.

187

vstanek@mususice.cz 2.19
Schossmeierová Martina    evidence řidičů

183

mschossmeierova@mususice.cz    2.18
Šlapáková  Eva evidence vozidel

182

eslapakova@mususice.cz. 2.18
Zedník Jiří   přestupky

186

jzednik@mususice.cz 2.19


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Šafaříková Miroslava Mgr.   vedoucí odboru

190

msafarikova@mususice.cz 2.12
Dražková Lenka Mgr..   sociální pracovnice 

199

ldrazkova@mususice.cz 2.13
Geigerová Ivana Bc..   péče o rodinu a děti

198

igeigerova@mususice.cz 2.10
Kopecká Markéta Bc.  péče o rodinu a děti224mkopecka@mususice.cz2.11
Nováková Hana DiS. péče o rodinu a ditě 

226

hnovakova@mususice.cz2.10
Skypalová Kateřina Bc. péče o rodinu a děti

197

kskypalova@mususice.cz 2.11
Šroubová Jitka Mgr   sociální pracovnice

222

jsroubova@mususice.cz 2.13
Uĺdrychová Iveta Bc.   péče o rodinu a děti

196

iuldrychova@mususice.cz 2.11
 


 


Odbor památkové péče a cestovního ruchu

Kubíková Ivana  Bc.   vedoucí odboru,
památková péče

210

ikubikova@mususice.cz 2.06
Bernátková Lenka Mgr.   památková péče

217

lbernatkova@mususice.cz 2.05
Šedinová Daniela školaství 212dsedinova@mususice.cz2.05
Šímová Jana informační centrum

214

jsimova@mususice.cz 1.21
Šperlová Helena informační centrum

214

hsperlova@mususice.cz 1.21
Turková Petra cestovní ruch

211

pturkova@mususice.cz2.05


Městská policie

Potužník Libor Ing.   velitel

200

lpotuznik@mususice.cz 1.16
Vítovcová Ivana Ing.   zástupce velitele

202

ivitovcova@mususice.cz 1.15
Gregorová Martina  administrativa

201

mgregorova@mususice.cz 1.15
    stálá služba

203

mpolicie@mususice.cz

1.11
  kancelář strážníků 

204

straznici@mususice.cz

1.13