Sociální služby – úřady, kde si co vyřídit

Zde naleznete souhrnné informace k jednotlivým úřadům, jaké dávky lze na kterém úřadu vyřídit a odkazy na konkrétní stránky s bližšími informacemi.

Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Sušice je dostupné on-line tlumočení do českého znakového jazyka - Tichá linka