Sociální služby

Sociální služby města Sušice
Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 547 315
E-mail: vacova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Domov pro seniory
Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 547 312
E-mail: vosalikova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Poskytovatelem jsou Sociální služby Města Sušice.

Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou „Na Baště“
Dům s pečovatelskou služnou „Pod Svatoborem“
Dům s pečovatelskou službou Volšovská ulice

Byty Na Baště a Pod Svatoborem jsou majetkem MěÚ Sušice.
Byty na ulici Volšovská jsou majetkem SOU a SOŠ Sušice.

O přidělení  bytu ve všech třech zařízeních je možné požádat na Městském úřadě, odbor majetku a rozvoje města, paní Lenka Kratejlová, tel.: +420 376 540 141.

Denní stacionář Klíček
Pod nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Tel.: +420 373 700 050 
e-mail: kulhankova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Posláním denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojení se do běžného života. Dbáme na individuální přístup a snažíme se vycházet především z přání a požadavků samotného klienta. Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u klientů k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.  Poskytovatelem jsou Sociální služby Města Sušice.

FOKUS Písek, z. ú. - pobočka Sušice
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Tel.: +420 774 451 769
e-mail: susice@fokus-pisek.cz
www.fokus-pisek.cz 

Občanské sdružení pomáhá lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti.
V Sušici provozuje sociálně terapeutickou dílnu v pondělí 13:00 - 15:00, úterý a čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 a v pátek 9:00 - 12:00 hodin a sociální rehabilitace od ponělí do pátku 8:00 - 16:00.

Katalog sociálních služeb
Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí v PDF zde.

Oblastní charita
Oblastní charita Sušice
Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 523 324
E-mail.: info@susice.charita 
www.susice.charita.cz 

Informační a poradenské centrum RACEK
Racek Oblastní charita Sušice
Havlíčkova 110, 342 01 Sušice
Tel.: +420 605 200 330
E-mail: poradna@susice.charita.cz  
www.susice.charita.cz

Více na:
https://www.susice.charita.cz/jak-pomahame/odborne-socialni-poradenstvi/

Petrklíč o.s.
Fr. Procházky 324, 642 01 Sušice
Tel.: +420 376 528 600, 733 151 698
E-mail: info@sdruzenipetrklic.cz
www.sdruzenipetrklic.cz

Občanské sdružení poskytuje služby pro postižené osoby s mentálními, motorickými a kombinovanými vadami v Sušici a jejím okolí. Jedná se o vyplnění volnočasových aktivit s kulturním, společenským, manuálním zaměřením a zapůjčením rehabilitačních pomůcek s cílem začlenit tyto lidi mezi zdravou populaci.

Svaz zdravotně postižených Šumava ZO Sušice
Pod Svatoborem 156, 342 01 Sušice
Tel.: +420 607 531 696

Sociální poradna
Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Tel.: +420 720 561 597, 376 520 639
E-mail: kozlova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Služby jsou určeny pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi od 19 let.

úterý     14:00 – 18:00 hodin
čtvrtek  09:00 – 12:00 hodin

ZŠ speciální Merklín
Pod Nemocnicí 117, 342 01 Sušice
Tel.: +420 602 614 338
E-mail: zsspsusice@mv-net.cz
www.specialniskolamerklin.cz