SUŠICE A OKOLÍ : SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Sušicku se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Sociální služby

 

Sociální služby města Sušice
Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 547 315
E-mail: vacova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

 

Domov pro seniory
Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 547 312
E-mail: vosalikova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Poskytovatelem jsou Sociální služby Města Sušice.


Dům s pečovatelskou službou
Dům s pečovatelskou službou „Na Baště“
Dům s pečovatelskou služnou „Pod Svatoborem“
Dům s pečovatelskou službou Volšovská ulice

Byty Na Baště a Pod Svatoborem jsou majetkem MěÚ Sušice.
Byty na ulici Volšovská jsou majetkem SOU a SOŠ Sušice.

O přidělení  bytu ve všech třech zařízeních je možné požádat na Městském úřadě, odbor majetku a rozvoje města, paní Lenka Kratejlová, tel.: +420 376 540 141.

 

Denní stacionář Klíček
Pod nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Tel.: +420 373 700 050 
e-mail: kulhankova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Posláním denního stacionáře Klíček je pomocí rozvoje sociálních dovedností a pracovních návyků zvyšovat šance lidem s mentálním postižením při zapojení se do běžného života. Dbáme na individuální přístup a snažíme se vycházet především z přání a požadavků samotného klienta. Cílem služby je, aby s pomocí pracovníků stacionáře došlo u klientů k takovým změnám, které mohou napomoci k lepšímu začlenění do společnosti.  Poskytovatelem jsou Sociální služby Města Sušice.

 

FOKUS Písek, o.s. - pobočka Sušice
Nuželická 60, 342 01 Sušice
Tel.: +420 775 731 769
e-mail: susice@fokus-pisek.cz
www.fokus-pisek.cz 

Občanské sdružení pomáhá lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti.
V Sušici provozuje sociálně terapeutickou dílnu v pondělí 13:00 - 15:00, úterý a čtvrtek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 a v pátek 9:00 - 12:00 hodin. 

 

Katalog sociálních služeb
Katalog sociálních služeb v Sušici a okolí v PDF zde.

 

Oblastní charita
Oblastní charita Sušice
Zámek Volšovy 1, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 523 324
E-mail.: charita.susice@atlas.cz
www.charitasusice.cz

Informační a poradenské centrum RACEK
Racek oblastní charita Sušice
Havlíčkova 110, 342 01 Sušice
Tel.: +420 605 200 330
E-mail: charita.susice@atlas.cz
www.charitasusice.cz

pondělí – pátek   08:00 - 12:00 a 12:30 – 16:00 hodin

Charitní  noclehárna  Volšovy
Zámek Volšovy 1, 342 01 Sušice
Tel.: +420 376 523 324, 732 250 018
E-mail: nocleharna@charitasusice.cz
www.charitasusice.cz

Je poskytována za úhradu, denně, v čase 19:00 – 08:00 hodin (příchod na noclehárnu do 20:00 hodin)

 


Petrklíč o.s.
Fr. Procházky 324, 642 01 Sušice
Tel.: +420 376 528 600, 733 151 698
E-mail: info@sdruzenipetrklic.cz
www.sdruzenipetrklic.cz

Občanské sdružení poskytuje služby pro postižené osoby s mentálními, motorickými a kombinovanými vadami v Sušici a jejím okolí. Jedná se o vyplnění volnočasových aktivit s kulturním, společenským, manuálním zaměřením a zapůjčením rehabilitačních pomůcek s cílem začlenit tyto lidi mezi zdravou populaci.

 


Právní poradna
Bezplatná právní poradna advokátní komory ČR
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
budova radnice, 4. patro, kancelář č. 404
Poradna funguje vždy 1 x měsíčně v pondělí od 15:00 – 17:00 (nutné se předem objednat).

Přehled termínů právní poradny zde.

 


Svaz zdravotně postižených Šumava ZO Sušice
Pod Svatoborem 156, 342 01 Sušice
Tel.: +420 607 531 696

 


Sociální poradna
Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice
Tel.: +420 720 561 597, 376 520 639
E-mail: kozlova@socialni-susice.cz
www.socialni-susice.cz

Služby jsou určeny pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi od 19 let.

úterý     14:00 – 18:00 hodin
čtvrtek  09:00 – 12:00 hodin

 

ZŠ speciální Merklín
Pod Nemocnicí 117, 342 01 Sušice
Tel.: +420 602 614 338
E-mail: zsspsusice@mv-net.cz
www.specialniskolamerklin.cz

 


Stránky připravuje: Městský úřad Sušice ve spolupráci s Informačním serverem ŠumavaNet.CZ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ