Komunitní plánování – Řídící skupina

Logo Evropské unie

Úlohou řídící skupiny v rámci plánování sociálních služeb je dohled nad průběhem procesu, připomínkování a schvalování výstupů z pracovních skupin a komunitního plánu.

Jednací řád řídící skupiny 

Složení řídící skupiny v rámci 4. etapy KPSS:

 

 • František Jelínek
 • Miroslava Šafaříková
 • Lenka Dražková
 • Renata Vácová
 • Karel Weishäupel
 • Iva Fišerová
 • Ivana Vítovcová
 • Jana Vošalíková
 • Václava Sládková
 • Ivana Rochová
 • Petr Dušek
 • Sarah Huikari
 • Petra Haisová Marková