Odbor výstavby - aktuality

Zadání ÚP Soběšice
Text návrhu  

Návrh zadání ÚP Dobršín
Text návrhu 

Územní plán obce Podmokly 
-Podklady pro veřejné projednání 

Změna č.1 územního plán města Hartmanice
- podklady pro veřejné projednání 

Návrh změny č.4 ÚP Hrádek
Podklady pro změnu

Návrh územního plánu obce Podmokly - společné jednání
-Podklady pro společné jednání

Veřejné projednání změny č. 2 ÚP Kolinec
- Podklady pro veřejné projednání

Návrh územního plánu města Rabí
- Podklady pro opakované veřejné projednání 

Návrh územního plánu města Kašperské Hory   
- Územní plán

Územní plán města Rabí - veřejné projednání
- Územní plán

Změna č.3 ÚP Hrádek
- Územní plán 

Návrh Územního plánu obce Petrovice u Sušice
- Územní plánPozn: Pro prohlížení je třeba mít nainstalován Acrobat Reader min. verze X a MS Word, min. verze 2000.

Územní plán města Sušice

Územně-analytické podklady ORP Sušice

Územně analytické podklady ORP Sušice - informace o vlastnících technické infrastruktury ( data včetně pasportů od 1.1.2013)

Odbor výstavby a územního plánování pořizuje územně analytické podklady ( dále jen "ÚAP") v obvodu obce s rozřířenou působností (ORP) Sušice. Dle zákona č. 183/2006 Sb. ( dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 166 odst. 2) pořizovatel zveřejňuje ÚAP a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č.87 z přílohy č.1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb..