Ze Sušice na Kochánov - 38km

Sušice - náměstí | Ruldská kaple | Horní Dvorce | Volšovy | Dolní Staňkov | Františkova Ves | Petrovice - kostel | Petrovice | Rovná | Dolní Kochánov | Kochánov | Keply | Kochánov | Radkov - rozc. | Mochov | Dolejší Těšov | Chlum | Mezi Krušci | Prostřední Krušec | Dolejší Krušec | Cihelna | Nové Městečko | Nuzerov | Horněčkův Dvůr | Páteček | Červené Dvorce

Itinerář
Název Vzdálenost Výška Zeměpisná šířka Zeměpisná délka Délka úseku Cesta Z1 Z2 Číslo Nastoupáno Sjeto
Sušice - náměstí 0 km 477 m n.m. 49°13'50'' s.š. 13°31'9'' v.d. 0.26 km 0 m 0 m
(1054) 0.26 km 477 m n.m. 49°13'47'' s.š. 13°30'58'' v.d. 0.56 km 1 m 0 m
(1041) 0.82 km 478 m n.m. 49°13'32'' s.š. 13°30'45'' v.d. 0.82 km 68 m 0 m
Ruldská kaple 1.64 km 546 m n.m. 49°13'21'' s.š. 13°30'11'' v.d. 0.83 km 19 m 5 m
Horní Dvorce 2.47 km 560 m n.m. 49°13'0'' s.š. 13°29'50'' v.d. 0.59 km 0 m 58 m
(1717) 3.06 km 502 m n.m. 49°12'54'' s.š. 13°29'27'' v.d. 0.1 km 0 m 0 m
Volšovy 3.16 km 502 m n.m. 49°12'56'' s.š. 13°29'24'' v.d. 1.11 km 20 m 8 m
Dolní Staňkov 4.27 km 514 m n.m. 49°13'14'' s.š. 13°28'43'' v.d. 1.38 km 9 m 0 m
Františkova Ves 5.65 km 523 m n.m. 49°13'25'' s.š. 13°27'41'' v.d. 0.23 km 9 m 0 m
(409) 5.88 km 532 m n.m. 49°13'23'' s.š. 13°27'31'' v.d. 1.18 km 18 m 0 m
(1731) 7.06 km 550 m n.m. 49°13'6'' s.š. 13°26'44'' v.d. 0.22 km 2087 20 m 0 m
Petrovice - kostel 7.28 km 570 m n.m. 49°13'6'' s.š. 13°26'33'' v.d. 0.33 km 2087 0 m 5 m
Petrovice 7.61 km 565 m n.m. 49°13'11'' s.š. 13°26'21'' v.d. 0.32 km 2079 2101 2165 2 m 9 m
(1725) 7.93 km 558 m n.m. 49°13'10'' s.š. 13°26'6'' v.d. 0.52 km 2079 2101 9 m 0 m
(1727) 8.45 km 567 m n.m. 49°13'13'' s.š. 13°25'43'' v.d. 0.2 km 2079 2101 3 m 0 m
(1728) 8.65 km 570 m n.m. 49°13'11'' s.š. 13°25'34'' v.d. 2.49 km 2079 130 m 0 m
Rovná 11.14 km 700 m n.m. 49°12'34'' s.š. 13°24'2'' v.d. 1.35 km 2079 102 m 0 m
(1757) 12.49 km 802 m n.m. 49°12'14'' s.š. 13°23'6'' v.d. 0.33 km 2079 23 m 0 m
Dolní Kochánov 12.82 km 825 m n.m. 49°12'5'' s.š. 13°23'3'' v.d. 1.1 km 2079 109 m 0 m
(1756) 13.92 km 934 m n.m. 49°11'53'' s.š. 13°22'15'' v.d. 0.21 km 2079 26 m 0 m
Kochánov 14.13 km 960 m n.m. 49°11'49'' s.š. 13°22'7'' v.d. 1.42 km 2079 18 m 33 m
Keply 15.55 km 945 m n.m. 49°11'57'' s.š. 13°21'9'' v.d. 1.42 km 2079 33 m 18 m
Kochánov 16.97 km 960 m n.m. 49°11'49'' s.š. 13°22'7'' v.d. 0.18 km 0 m 10 m
(1755) 17.15 km 950 m n.m. 49°11'47'' s.š. 13°22'15'' v.d. 0.45 km 0 m 31 m
Radkov - rozc. 17.6 km 919 m n.m. 49°11'36'' s.š. 13°22'26'' v.d. 1.71 km 2165 0 m 43 m
Mochov 19.31 km 876 m n.m. 49°11'16'' s.š. 13°23'38'' v.d. 0.24 km 2165 0 m 6 m
(1751) 19.55 km 870 m n.m. 49°11'13'' s.š. 13°23'48'' v.d. 0.69 km 6 m 0 m
(6) 20.24 km 876 m n.m. 49°11'24'' s.š. 13°24'15'' v.d. 1.72 km 2087 0 m 140 m
Dolejší Těšov 21.96 km 736 m n.m. 49°11'18'' s.š. 13°25'32'' v.d. 0.28 km 2087 0 m 13 m
(1706) 22.24 km 723 m n.m. 49°11'19'' s.š. 13°25'45'' v.d. 1.26 km 2087 0 m 65 m
(1705) 23.5 km 658 m n.m. 49°11'3'' s.š. 13°26'33'' v.d. 0.42 km 2087 0 m 37 m
(341) 23.92 km 621 m n.m. 49°10'55'' s.š. 13°26'49'' v.d. 0.7 km 2087 0 m 19 m
Chlum 24.62 km 602 m n.m. 49°11'15'' s.š. 13°27'1'' v.d. 1 km 2087 57 m 0 m
Mezi Krušci 25.62 km 659 m n.m. 49°11'7'' s.š. 13°27'44'' v.d. 0.64 km 2087 14 m 23 m
Prostřední Krušec 26.26 km 650 m n.m. 49°11'5'' s.š. 13°28'13'' v.d. 0.54 km 0 m 19 m
(1710) 26.8 km 631 m n.m. 49°10'53'' s.š. 13°28'28'' v.d. 0.45 km 10 m 6 m
Dolejší Krušec 27.25 km 635 m n.m. 49°11'1'' s.š. 13°28'38'' v.d. 1.19 km 0 m 65 m
Cihelna 28.44 km 570 m n.m. 49°10'33'' s.š. 13°28'60'' v.d. 1.2 km 0 m 48 m
Nové Městečko 29.64 km 522 m n.m. 49°10'45'' s.š. 13°29'52'' v.d. 1.39 km 331 0 m 0 m
(322) 31.03 km 522 m n.m. 49°11'11'' s.š. 13°29'58'' v.d. 1.92 km 57 m 0 m
(1711) 32.95 km 579 m n.m. 49°11'39'' s.š. 13°28'52'' v.d. 0.13 km 0 m 5 m
Nuzerov 33.08 km 574 m n.m. 49°11'43'' s.š. 13°28'54'' v.d. 1.84 km 9 m 65 m
Horněčkův Dvůr 34.92 km 518 m n.m. 49°12'18'' s.š. 13°29'51'' v.d. 0.92 km 3 m 34 m
Páteček 35.84 km 487 m n.m. 49°12'44'' s.š. 13°30'3'' v.d. 0.41 km 331 2 m 3 m
Červené Dvorce 36.25 km 486 m n.m. 49°12'53'' s.š. 13°30'14'' v.d. 0.09 km 0 m 1 m
(1097) 36.34 km 485 m n.m. 49°12'56'' s.š. 13°30'15'' v.d. 1.27 km 3 m 10 m
(1041) 37.61 km 478 m n.m. 49°13'32'' s.š. 13°30'45'' v.d. 0.56 km 0 m 1 m
(1054) 38.17 km 477 m n.m. 49°13'47'' s.š. 13°30'58'' v.d.
Statistika
Název Hodnota
Délka trasy 38.17 km
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 16.04 km (42 %)
Úseky cesty typu "Vozová" 2.56 km (7 %)
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 8.84 km (23 %)
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 10.73 km (28 %)
Stoupání v úsecích 18.14 km (48 %)
Klesání v úsecích 17.2 km (45 %)
Maximální výška 960 m n.m. ("Kochánov")
Minimální výška 477 m n.m. ("(1054)")
Převýšení 483 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 780 m (sklon 4.3 %)
Celkem sjeto výškových metrů 780 m (sklon 4.5 %)
Maximální sklon do kopce 20.7 % (0.2 km v úseku Dolní Kochánov -> (1756))
Maximální sklon z kopce 22.4 % (0 km v úseku Horní Dvorce -> (1717))
Mapa, profil, itinerář a statistika byly vygenerovány v programu cyklotrasy.info.