SUŠICE A OKOLÍ : JINDŘICHOVICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Sušicku se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Jindřichovice

Ves se nachází 13 km jihovýchodně od Klatov. První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy tu zemřel Drha, kterému se přezdívalo Černobýl a Dobrohost. Část vsi vlastnil také Přibík, který zemřel roku 1382. Ze vsi pocházel i Oldřich, kterého zajal Oldřich z Rožumberka. Oldřich z Jindřichovic byl vězněn na Novém hradě. Posléze byl propuštěn. Drslav z Jindřichovic byl v letech 1397-1418 purkrabím ve Velharticích. Drslav byl pravděpodobně synem Oldřicha. Jan Jalovic z Jindřichovic si roku 1411 vzal Lidmilu, která věnem získala Újezd. Bydlel tu Petr z Jindřichovic, řečený z Velhartic, roku 1455 tu žila šedesátiletá panna Kateřina, Jan z Jindřichovic držel roku 1450 Hradec. Od poloviny 15. století vlastnil statek a tvrz Stach z Běšin. PO něm se statek stal majetkem Mikuláše z Ledče, který byl prvním královským písařem. Roku 1479 vlastnil statek Vyntíř z Vlčkovic. Roku 1516 byla tvrz rozdělena mezi Vyntířovi syny. Mareš a Beneš si rozpůlili tvrz, dvůr, ves Jindřichovice a ves Brod. Mareš koupil později i druhou polovinu. Celý majetek prodal Mikuláši Ucháčkovi z Krčína, který roku 1543 zemřel a zanechává po sobě dvě dcery Uršulu a Dorotu. Dorota získala Jindřichovice, Uršula Brod s velkým rybníkem. Uršula si vzala Sezimu Protibořského z Vrtby.

Jindřichovice získal její syn Václav z Vrtby. Po Václavově smrti vlastní statek jeho bratr Jan. Ten roku 1609 předal Jindřichovice tvrz, dvůr a ves, vsi Brod, Sluhov, Úloh a Hory Matky Boží svému synovi Janovi Hroznatovi, který se účastnil povstání. Od roku 1631 vlastnili statky bratři Jan Adam a Sezima Jan. POzději vlastnil Sezima statky sám. Po něm nastoupil jeho synovec Beneš Hroznata, který byl pánem v Třebomyslicích. Beneš Hroznata zemřel roku 1686, statek měl získat jeho syn Jan Václav. Než se stal Jan Václav plnoletým, byly Jindřichovice roku 1689 prodány Jiřímu Vojtěchovi Janovskému z Janovic na Oselci a Kotouni a jeho manželce Markétě z Dobrše.

Od roku 1796 vlastnili statek Kryštof Volkman. Jeho syn František prodal statek roku 1826 Aloisii Helversenové z Helvershaimu. Do roku 1945 se vystřídalo ještě několik majitelů.

Sezima Prostibořský nechal tvrz v druhé polovině 16. století přestavět na dvoukřídlí renesanční zámek. Je to patrová bloková budova s nepravidelně rozdělenými okny s krátkým severním křídlem o jedné okenní ose, krytá dvojvalbovou střechou spojenou mansardovou spojnicí

Klenba v přízemních místnostech je valená s plackami a lunetami, schodiště je klenuté hřebínkovou křížovou klenbou. Z původní tvrze se dochovala okrouhlá věž, kterou dělí od zámku úzká ulička. Věž je částí nového zámku. Na věži každým rokem hnízdí čápi. V zámku byly byty. Zámek se stal majetkem ZD.

Starý zámek je dnes díky majitelům, rodině Chroustově z Horažďovic, v podstatně lepším stavu než zámek nový. Starý zámek má již opravenou krásnou dvojitou sedlovou střechu, stavební prvek u nás ojedinělý a velmi vzácný.

Janovští z Janova vlastnili statek od roku 1689 do roku 1796. V první polovině 18. století postavili blízko starého renesančního zámku barokní zámek. Oba zámky odděluje úzká ulička. Půdorys zámku má tvar písmena L. S delším ramenem sousedí hospodářské budovy bývalého panského dvora. Budovy vlastní ZD. Krátké rameno zakončuje barokní štít. K rameni přiléhá stará okrouhlá věž, která má kuželovitou střechu. Věž je pozůstatkem bašty staré tvrze. Místnosti jsou dnes prázdný, hrozí zřícení. Stropy, které před deseti lety ještě pevně držely, se dnes nenávratně propadají a hnijí. V prvním poschodí se těžko prochází bez obav, že se může podlaha náhle pod nohama probořit. Skrz neexistující stropy patra snadno vyhlížíme až ke krovu a poničené střeše. Vstup do malé vížky je už zhola nemožný. Poničeny jsou i otevřené arkády, i když ne nijak zdobné. Štíty jsou omšelé a jen s trochou fantazie si představíme, jak asi vypadaly. V okolí se nachází značně zpustlý park, kde kdysi bývala romantická studánka. Oba zámky se nacházejí v zemědělském dvoře u silnice a rybníka. I po restitučních řízeních jsou oba zámky rozděleny.

V obci se ještě nachází kaple svatého Václava z druhé poloviny 19. století.

Text: Úřad městyse Kolinec


Mapa

Stránky připravuje: Městský úřad Sušice ve spolupráci s Informačním serverem ŠumavaNet.CZ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ