SUŠICE A OKOLÍ : UJČÍN

Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Sušicku se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Ujčín

Ves Ujčín se nachází 12 km jižně od Plánice. Leží 2 km od Kolince. Název Ujčín je odvozen z osobního jména Ujka. Ujčínu se dříve říkalo Oučín. Odnepaměti tu stávala tvrz, která splynula v novějších dobách se stavením poplužního dvora. Roku 1379 vlastnil Ujčín jakýsi Častoslav. Ves byla rozdělena na několik vladyckých statků.

Obytečtí z Obytec tu pravděpodobně postavili tvrz. Roku 1516 byl ujčínský statek dělen. Vilém Vintíř  z Vlčkovic získal tvrz ,dvůr a ves Ujčín, 3 kmecí dvory v Brodě, tajanovské pantství. Po Vilému Vyntíři následoval patrně jeho syn Václav Vyntíř. Tvrz se připomíná opět v roce 1540. Po smrti Václava získala statek jeho sestra Marjána. Ta se provdala za Burjana Svatoslava z Úloha, kterému Ujčín odkázala. Jenže Burjana Svatoslav roku 1557 zemřel. Marjána odkázala Ujčín svému druhému manželovi Václavu Tmějovi Sedlčanskému z Plechova. Roku 1582 nebo 1583 zemřel. Vdova prodala Ujčín před rokem 1589 Václavu Hájkovi z Robčic, který roku 1601 zemřel. Zůsstala vdova a dva nezletilý syni.

Od roku 1626 do roku 1662 vlastnili Ujčín Měsíčkové z Výškova. Roku 1662 koupila Ujčín Lidmila Kateřina z Vrtby, rozená Vitanovská. Později vlastnil Ujčín Jan Vilém Renn z Rennu. Ten ho prodal roku 1693 Karlovi Fruveinovi z Podolí a na Kolinci. Ujčín pak sdílel další osudy s kolineckým statkem.

Na konci 16. století, buď za Sedlčanského z Plechova nebo Hájka z Robčic, byla stará tvrz přestavěna na renesanční zámek. Zámek se v Ujčíně připomíná ještě na konci 18. století. Nesloužil jako sídlo majitele. Na počátku 19. století byl přestavěn na panský dvůr. Z původního zámku zbylo pouze jedno křídlo. Je to dlouhá budova, která se do dvora otvírá arkádami. Dochovaly se i renesanční valené klentbby s hrotitými lunetami. V jižní nároží je osmiboká patrová věž s lunetovými klentbami.

Objekt byl majetkem JZD Kolinec. Před několika lety převzal zámek v restituci do svého majetku pan Václav Princ z Kolince.

Text: Úřad městyse Kolinec


Mapa

Stránky připravuje: Městský úřad Sušice ve spolupráci s Informačním serverem ŠumavaNet.CZ
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ