Kostely a sakrální památky

Arciděkanský kostel sv. Václava

- největší církevní památka ve městě
- původně gotická trojlodní bazilika
- postaven v pol. 14. st., barokně přestavěn po požáru města 1707, v letech 1884-85 regotizován
- sochy na oltáři pocházejí z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě z doby po r. 1560 a oltářní obraz patrona České země sv. Václava z r. 1861

Hřbitovní kostel Panny Marie

- gotický, založen r. 1352
- současná podoba pochází z doby po požáru r. 1591
- nejcennější částí je gotická Kabátovská kaple z 15. st. s hvězdovou klenbou a řezaným oltářem z doby kolem r. 1700

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter

- ranně barokní, vysvěcen r. 1655
- r. 1649 dostal obraz Bolestné Panny Marie, považovaný za zázračný
- součástí je kaple sv. Kalvárie z 18. st.
- kostel i klášter zachovávají řádem předepsanou formu i jednoduchost a jsou bez architektonické výzdoby
- sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731

Kaple sv. Rocha

- vystavěna po morové epidemii v letech 1678–81
- stojí na Hořejším předměstí na bývalém morovém hřbitově