Řeka Otava

Řeka Otava je levostranným přítokem Vltavy. Vzniká soutokem Vydry a Křemelnéu Čeňkovy pily. Do Vltavy se vlévá pod hradem Zvíkov. Má délku necelých 113 km. Posledních 19 km řeky pod Zvíkovem je součástí Orlické přehrady.
Otava byla v minulosti významnou dopravní tepnou a zdrojem obživy místních obyvatel.
Dnes je Otava vyhledávána rybáři, milovníky přírody, vodáky i turisty.

V Sušici se v Otavě můžete koupat a to přímo kousek od námětí. Na začátku lesoparku Luh u hotelu Fuferna je řeka uzpůsobena pro plavce. Na druhé straně přes řeku je pláž s převlékárnami. O čistotě vody svědčí i výskyt pstruhů. V Sušici je můžete krmit přímo v centru města a to na nábřeží z lávky pro pěší přes řeku Otavu.


Právě odkud také spatříte po proudu řeky vlevo technický unikát, vorařské návěstidlo, které kdysi sloužilo pro řízení provozu na řece při plavení dříví. 

Mnoho zajímavostí o řece se také dozvíte pokud se vydáte na „Zábavné putování podél řeky Otavy“. Tato naučná stezka prochází lesoparkem Luh, proti proudu řeky a je součástí Sušické pavučiny. Po cestě jsou umístěny 3 naučné tabule (Po stopách zvířat, Obyvatelé řeky, Rýžování zlata). Stezka je nenáročná, dlouhá cca 3 km, ale není vhodná pro kočárky.  

 


Zajímavosti o řece Otavě

Otava byla zlatonosnou řekou. Název řeky pochází z keltského Atawa, což znamená bohatá řeka. Na Otavě se rýžovali „zlatinky“, což jsou drobounké šupinky zlata. Dnes se zde dají najít zlatinky v průměru až do jednoho centimetru. Při pokusu se prokázalo, žena získání 1 gramu zlata je v Otavě nutné vyrýžovat až 15 000 těchto zlatinek.

Na Otavě leží čtyři města. Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek.

Na Otavě (nebo v bezprostřední blízkosti) leží také několik hradů. Rabí, Horažďovice, Strakonice, Písek, Zvíkov.

Sušičtí pstruzi a lipani byli proslaveni natolik, že se dostali i na stůl císaře Rudolfa II. V Sušici se také chovali lososi. První zpráva o lososech je z r. 1679. Původní líheň zřídil roku 1871 Dr. Antonín Frič v Luhu na pramenu Kantůrky. Byla to dřevěná uzavřená bouda v níž byli losůsci a pstruzi pěstováni několik let. Roku 1881 byla přestěhována do nového a většího ústavu pro umělý chov ryb pod klášterem. Za 10 let dodal do Otavy 400.000 lososů, 17.000 pstruhů a dokonce 3.000 úhořů. Poslední sušický losos byl v Otavě zaregistrován a uloven 19.6.1941 a vážil 6 kg.

Horažďovice prosluly chovem otavských perlorodek. První zmínky o chovu perlorodek pocházejí z roku 1594, Jan Bernard Rummerskirch a jeho syn Karel nechali dovézt z Holandska násadu přibližně 10 tisíc kusů perlorodek a založili v Horažďovicích jejich umělý chov, který se tu udržel až do poloviny 20. století.

Nejhlubší místo řeky se nachází u Přeborovic na Strakonicku. Naměřená hloubka činila 7,5 m.

Nejstarší dochovaný most v ČR vede přes řeku Otavu a to v Písku. Kamenný most v Písku byl vybudován zřejmě ve 3. čtvrtině 13. století během vlády Přemysla Otakara II. Zajímavostí je, že byl stavěn na suchu. Až po jeho dostavbě byla řeka uměle převedena do nového koryta, které procházelo pod mostem.