Ostatní

Gymnázium
Ulice Fr. Procházky č.p. 324
GPS: 49°14'4.824"N, 13°31'16.659"E

Honosná budova sušického gymnázia – bývalé C.k. vyšší české reálky byla postavena dle návrhu architekta Ladislava Skřivánka z Prahy. Po několikaletých snahách o vznik českého gymnázia v pohraničí, byla výuka v Sušici zahájena r.1911. Samostatně stojící podsklepená stavba o 2-3 nadzemních podlažích. Z hlavní budovy vybíhají dvě křídla. Vpravo vybíhá menší křídlo s tělocvičnou a kaplí (dnes Smetanův sál). Do dvora vybíhá dvorní křídlo a k centrální části dále přiléhá vlevo dvoupodlažní obytný dům ředitele (dnes knihovna a učebna hudební výchovy). Na centrální části budovy, která je zvýrazněna kamenným portálem hlavního vstupu a vysokou jehlanovou střechou s třemi vikýři a věžičkou s ochozem navazuje podélné křídlo. Kolmé křídlo bývalé kaple se do hlavního průčelí obrací trojúhelníkovým štítem vysoké sedlové střechy . V ose štítu je kruhové okno s motivem kříže, po stranách štítu jsou busty sv. Vojtěcha a sv. Václava.Průčelí budovy je provedeno v kombinaci omítek různých struktur, kamene a sgrafitové výzdoby. V interiéru vstupních prostor je pamětní deska připomínající okolnosti vzniku budovy. . V roce 1949 byla bývalá kaple upravena na Smetanův sál. V průčelní stěně byly osazeny dvě sochy – odlitek Myslbekovy sochy Hudby a socha Poezie, kterou vytvořil K.Otáhal. Do sálu byly také přesunuty barokní varhany z r. 1760, které až do r.1936 byly v kapli Anděla Strážce a následně putovali do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Za zmínku stojí také strop zdobený zlatem. Budova je kulturní památkou.

 

Hradby (jejich zbytky)

Městské hradby byly postaveny r.1322 z rozhodnutí krále Jana Lucemburského. Město bylo opevněno vnější a vnitřní hradbou (průměrná šířka 1,2 m a 2,1 m, výška 5-6 m) a příkopem mezi nimi (místy až 13 m široký a 6 m hluboký). Vnitřní i vnější hradby byly opatřeny střílnami a ochozy a proloženy baštami, brankami a třemi věžovitými dvojitými bránami, Pražskou (zbořena r.1836), Říšskou (zbořena r.1842) a Klášterní (zbořena r. 1856). Svou odolnost si hradby vyzkoušely již v r. 1395 proti Jindřichu Rožmberkovi a obstály. Rozvoj průmyslu si vyžadoval uvolnění ze sevření hradeb, rozšíření komunikací a růst předměstských sídlišť. A tak bylo opevnění i s bránami, baštami a brankami rozebráno a příkop zasypán. Místy se dají nalézt ještě zbytky (zadní část muzea, starý židovský hřbitov a v zahrádkách na ulici Příkopy).

 

Pstruhová líheň
Ulice Stará Dlouhoveská č.p. 180
GPS: 49°13'44.429"N, 13°31'17.243"E

Sušičtí pstruzi a lipani byli proslaveni natolik, že se dostali i na stůl císaře Rudolfa II. První zpráva o lososech je z r. 1679.
O výstavbu pstruhové líhně v Sušici se zasloužil Dr. Antonín Frič. První pstruhová líheň byla postavena v Luhu roku 1871. Byla to prostá dřevěná bouda. V roce 1879 však došlo k záplavám a tak Dr. Frič vyhledal nové, vhodnější místo pro budovu líhně a našel je na pravém břehu Otavy, pod kapucínským klášterem. A tak již roku 1881 stál nový ústav pro umělý chov ryb. S četnými opravami a úpravami budova stále stojí. Na budově je umístěna pamětní deska.

 

Sokolovna
Ulice T. G. Masaryka č.p.120
GPS: 49°14'1.852"N, 13°31'19.789"E

Krásná secesní budova byla postavena v letech 1914-1915 dle návrhu architekta Grabingera. V meziválečném období bylo dostavěno jižní a severní křídlo objektu včetně technického zázemí. Budova byla po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřena r. 1994.

 

 

Starý vodojem
GPS: 49°13'43.743"N, 13°30'23.958"E

Postaven na svahu Svatoboru roku 1931 jako součást rozsáhlého projektu výstavby městského vodovodu. Z vodojemu je pěkný výhled na Sušici.

 

 

 

 

 

Vorařské návěstidlo
Nábřeží Karla Houry
GPS: 49°13'56.880"N, 13°31'20.976"E

Uvidíte ho z nábřeží nebo když budete stát na mostě pro pěší a budete se dívat po proudu.
Toto návěstidlo sloužilo pro řízení provozu na řece při plavení dříví.

 

 

 

Zvonek Planýř

Zvonek se nachází na levém rohu radnice. Planýř v dřívějších dobách sloužil k ohlašování požárů. Na zvonku je reliéf sv. Floriána a sv. Petra a Pavla.