Veřejné zakázky dle zákona

  • Profil zadavatele

Veřejné zakázky jsou zveřejněny na Profilu zadavatele (v souladu se zák. č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláška č. 168/2016 Sb. , o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.)

Neaktivní profil


Archiv ukončených a vyhodnocených veřejných zakázek