Anketa - potřeby pečujících osob na Sušicku

Na Sušicku právě v rámci plánování rozvoje sociálních služeb probíhá dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování potřeb občanů, kteří pečují o blízkou osobu - ať už se jedná o seniora, dospělou osobu či dítě se zdravotním postižením.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní a výstupy budou použity pro rozvoj sociálních služeb na Sušicku.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut. Odpovědi jsou sbírány až do 15. 2. 2022.

On-line dotazník k vyplnění