3. setkání řídící skupiny - 2. 12. 2021

Dne 2. 12. 2021 se uskutečnilo 3. setkání řídící skupiny v rámci 4. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Sušicku. Na setkání byly projednány návrhy katalogu sociálních služeb, informačních letáků a webové sekce. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu - ke stažení níže.

Zápis ke stažení