Umírání

Potýkáte se Vy nebo člen Vaší rodiny s velmi vážným či nevyléčitelným onemocněním? Chcete pečovat o vážně nemocného v domácím prostředí?

 

Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Poradenství ohledně Vaší situace, domácí péče o vážně nemocného

Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma
Nonstop zajištění bezpečí určené pro osoby s rizikem ohrožení zdraví nebo zhoršení zdravotního stavu

Péče o nemocného v době nepřítomnosti pečující osoby

Psychická podpora