Zaměstnání

Nemůžete dlouhodobě získat zaměstnání? Máte zdravotní překážky, které Vám brání samostatně pracovat na plný úvazek? Nevíte, na co máte v zaměstnání nárok? Způsobil/a jste škodu v zaměstnání? 


 

Při ztrátě zaměstnání je nutné se do tří pracovních dnů zaregistrovat na příslušném úřadu práce do evidence žadatelů o zprostředkování zaměstnání.


Pomoci Vám mohou tyto organizace: 

Poradenství ohledně Vaší situace, pomoc s vyplněním formulářů, doprovod na úřady

Pomoc se zaměstnáváním osob se sluchovým postižením, psychickým onemocněním