Zdravotní postižení a nemoc

Máte zdravotní handicap a nevíte si rady? Narodilo se Vám dítě se zdravotním postižením? Onemocněl někdo z Vaší rodiny a nevíte, jak zajistit potřebnou péči? Pečujete o osobu se zdravotním postižením a potřebujete si odpočinout? Trpíte dlouhodobým závažným onemocněním a potřebujete zajistit péči?

 

Pomoci Vám mohou tyto organizace:

Poradenství a pomoc pro dítě s handicapem do 7 let
Pomoc se začleněním osoby s handicapem
Pomoc se zajištěním péče (včetně dětí s handicapem)

Pomoc se zajištěním péče o sebe sama, s vyplněním formulářů, poradenství ohledně Vaší situace

Péče o osobu v době nepřítomnosti pečující osoby
Pomoc pro neslyšící osoby, zrakově postižené, tlumočnická služba
Nonstop zajištění bezpečí určené pro osoby s rizikem ohrožení zdraví nebo zhoršení zdravotního stavu
Základní zdravotní úkony či ošetření prováděné doma
Zajištění pobytového zařízení
Psychické problémy
Půjčovny kompenzačních pomůcek