Okresní správa sociálního zabezpečení

 

Pro region Sušicka je místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení KlatovyOdloučené pracoviště Klatovy v Sušici, které určeno pro klienty Lékařské posudkové službyDůchodového pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení poskytuje:

 

Důchody Dávky nemocenského pojištění
Starobní Nemocenská
Invalidní Ošetřovné
dovský/vdovecký Dlouhodobé ošetřovné
Sirotčí Peněžitá pomoc v mateřství
  Otcovská
  Vyrovnávací příspěvek v mateřství