Informace Ministerstva zemědělství

Informace Ministerstva zemědělství
1. Vyzýváme občany k uklidnění ohledně zásob potravin. Potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany, zásobování potravinami je bezproblémové, naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí realizovat masové nákupy.
2. Žádáme starosty monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe.
3. Žádost a avízo směrem ke starostům k ochraně pohody zvířat. Může se reálně stát, že majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou možnost starat se o zvířata (nakrmit, podojit apod.) K zabránění týrání zvířat, žádáme obce o zajištění potřeb těchto zvířat.