Informace Ministerstva práce a sociálních věcí - hmotné zabezpečení

Karanténa a ošetřovné - Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni- 

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_03_2020+TZ+-+Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/9a000de5-8f70-b3d9-8f16-b1e256a64bcd

Mimořádná okamžitá pomoc, když se dostanete do mimořádně tísnivé finanční situace.

https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc