Informace o koronaviru k 9.3.2020

INFORMACE O POSTUPU PŘI PODEZŘENÍ NA NÁKAZU KORONAVIREM
(konkretizováno pro Plzeňský kraj)
Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:
Ke snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid-19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti
– Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Veneto, Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont - návrat do ČR do 6.3.), Japonsko, Singapur:
A. a nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest
zůstane doma a zavolá na níže uvedená telefonní čísla územních pracovišť odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále KHS) Po-Pá-7:00-15:00 podle místa bydliště, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.
Klatovy 376 370 624, -611
Po-Pá-15:00-20:00 , So-Ne-svátky-8:00-20:00
tel. 724 090 060 (Infolinka KHS):
B. a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)
V obou uvedených situacích (1A, 1B) vydá KHS rozhodnutí o karanténě, o kterém telefonicky (e-mailem) informuje příslušného praktického lékaře.

2) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila z jiných oblastí světa s lokálním přenosem
(www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)
A. nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest
provádí sebesledování zdravotního stavu bez omezení výkonu práce či školní docházky
B. a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)

3) Osoba, která se v období od 7. března 2020 vrátila z pobytu na území Itálie

(bez ohledu na region!) zůstane doma a oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným bezkontaktním přístupem (např. mailem) svému praktickému lékaři (nemá-li registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost). Praktický lékař rozhodne o karanténě a vystaví e-neschopenku v délce 14 dní (např. při návratu 7. 3. do ČR do 20. 3. 2020, při návratu 8. 3. do 21. 3. 2020).
Pokud má dotyčná osoba příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky záchranné služby).
Ve smyslu mimořádného opatření MZ ČR ze 7.3.2020 toto neplatí pro řidiče nákl. dopravy, řidiče a posádky dopravní zdr. služby, piloty dopravních letadel.

4) Osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště KHS
.

5) Osoba bez předchozího pobytu v rizikové oblasti s příznaky onemocnění dýchacích cest
bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Konziliárním pracovištěm je ambulance Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, tel. 377 402 264, -265.
Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odkládali návštěvy zdravotnických zařízení. Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny, tj. časté mytí rukou a používání dezinfekce, v případě rýmy a kašle používání jednorázových kapesníků.

Prosíme, nepodléhejte panice.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
ředitel odboru protiepidemického
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
V Plzni dne 8. 3. 2020 14:00

MUDr. Eva Baxová
zástupce Sdružení praktických lékařů pro Plzeň-město
Zdroj: https://krizoverizeni.plzensky-kraj.cz/hrozi-nakaza-coronavirem

Krizové řízení ORP Sušice