Informace - příjem žádostí pro rok 2024

Zastupitelstvo města Sušice schválilo na svém zasedání dne 20.prosince 2023 finanční kvótu pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice v oblasti památkové péče na rok 2024.

Příjem žádostí: do 10. 10. 2024

Dotace je určena pro vlastníky nemovitých staveb na obnovu staveb nebo jejich částí (výměna střešní krytiny, výměna oken, dveří, obnova vnějších omítek aj. prvků viditelných především z veřejných prostor) prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice.

 

Podrobnější informace poskytnou:

Bc. Ivana Kubíková

telefon: 376 540 210 (číslo dveří: 206)

e-mail: ikubikova@mususice.cz

 

 

Bc. Petra Ježková

telefon: 376 540 217 (číslo dveří: 205)

e-mail: pjezkova@mususice.cz