Odbor živnostenský - Činnost

  • kompetence dle zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění,
  • vykonává činnosti v rozsahu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném   znění /živnostenský    zákon /, tj.: vydávání, změny, rušení živnostenských oprávnění,evidence provozoven,
  • jako centrální registrační místo (CRM) přijímá od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění : přihlášky k registraci nebo oznámení ve vztahu k finančnímu úřadu, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení ve  vztahu k úřadu práce, oznámení a hlášení ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám,
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
  • provádí kontrolu na úseku živnostenského podnikání, včetně sankcí,
  • plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
  • eviduje zemědělské podnikatele, včetně kontrolní činnosti - zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,
  •  CzechPOINT - vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy / živnostenský rejstřík, výpis z rejstříku trestů,obchodní rejstřík, katastr nemovitostí/.

Další informace, včetně některých tiskopisů najdete na internetových stránkách :
- www.mpo.cz,
- www.businessinfo.cz.