Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Kontakty

 

 

Mgr. Šafaříková Miroslava 

 

vedoucí odboru  
tel.  376 540 190
kancelář č. 212  
 

Sociální péče:

Mgr. Pajerová Michaela

sociální pracovnice
sociální  poradenství 
parkovací karty pro osoby se ZP 
sociální kurátor
romský koordinátor

tel.  376 540 222
kancelář č. 213   
  

Mgr. Dražková Lenka

sociální pracovnice
sociální  poradenství

opatrovnictví - nesvéprávné osoby
parkovací karty pro osoby se ZP
ustanovení zvláštního příjemce
tel.  376 540 199
kancelář č. 213  
  

Oddělení sociálně právní ochrany dětí:

Bc. Geigerová Ivana

vedoucí oddělení  sociálně právní ochrany dětí
protidrogový koordinátor
 
tel.  376 540 198
kancelář č. 210  
  

Luhanová Barbora, DiS.

sociální pracovník pro rodinu s dětmi
náhradní rodinná péče
tel.  376 540 194
kancelář č. 211

Nováková Hana DiS.  

sociální  pracovník pro rodinu s dětmi
sociální kurátor pro děti a mládež
tel.  376 540 226
kancelář č. 210  
  

Bc. Skypalová Kateřina 

sociální  pracovník pro rodinu s dětmi
sociální kurátor pro děti a mládež
 
tel.  376 540 197
kancelář č. 211   
 

Bc. Uldrychová Iveta 

 

sociální pracovník  pro rodinu s dětmi
náhradní
rodinná péče
tel.  376 540 196
kancelář č. 211  
  

 Kompletní telefonní a e-mailový seznam úřadu naleznete  ZDE.

 


     Další internetové odkazy:

www.mpsv.cz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

www.adopce.com

Informace o náhradní rodinné péči,
pěstounské péči, osvojení

www.rodina.cz 

Vše o rodině a dětech

www.linkabezpeci.cz    Linka bezpečí - Nadace Naše dítě   
www.drogovaporadna.cz   Informace pro rodiče o drogách, 
co jsou drogy 
www.prevcentrum.cz   Informace o drogách 
www.kcentrum.cz 

K - centrum Plzeň, informace o drogách,  
on-line poradna

www.drogy-info.cz  Informační server Úřadu vlády ČR 
www.odrogach.cz  Informace pro učitele, rodiče a náctileté   
www.bkb.cz   Pomoc obětem trestné činnosti
a domácího násilí 
www.donalinka.cz   Domácí násilí 
 
 
     Linky bezpečí:

251 511 313    

Dona linka -
pomoc obětem domácího násilí

800 155 155

Linka bezpečí pro děti - na veřejném tel.  
automatu stačí stisknout písmeno D

800 111 113 

Linka vzkaz domů - pro děti
které utekly z domova

283 852 222

Rodičovská linka -
pro pomoc rodičům s dětmi

800 200 007

Zlatá linka seniorů - informace z lékařské,
psychologické, právní nebo sociální oblasti. 
( pondělí - pátek, 8,00 - 20,00 hod. )