Farní a poutní kostel Narození P. Marie u Strašína

Farní a poutní kostel Narození P. Marie u Strašína ( 7 km severovýchodně od Kašperských Hor) je výraznou dominantou šumavského podhůří.

Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby. Přes tři desítky let byla strašínská fara působištěm kněze a básníka P.Františka Daniele Mertha (1915 – 1995).

V minulosti ( do 2. světové války ) odcházeli obyvatelé okolního kraje za prací do ciziny, zejména k cirkusům.


Text: PhDr. Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy
Foto: pro Muzeum Šumavy Ing. Miloslav Boháček

 

 

 


Mapa