Ze Sušice za poznáním zaniklým obcí

Sušice – Volšovy- Františkova Ves – Petrovice – Hlavňovice – směr Nemilkov, křižovatka Zahálka – Keply – Staré Hutě – Zhůří - Dobrá Voda – Hartmanice – Dlouhá Ves – Sušice

Délka: cca 45,5 km
Typ: autovýlet, možno ale i na kole

Sušice – Volšovy – při silnici Sušice – Červené Dvorce – Volšovy v prudké pravotočivé zatáčce přejedeme po levé straně přes malý můstek přes říčku Roušarku a dostaneme se k oblíbenému výletnímu místu Sušičanů , na Páteček. Jsme u jezu na řece Otavě, u mostu pro pěší. V létě se tady řada lidí koupe a po řece sjíždějí vodáci. Řeka Otava tady láká i k příjemné procházce.

Keply – osada Keply se měla stát ukázkou moderní socialistické vesnice, ve které původní domy byly zbořeny a jejich obyvatelé byli sestěhováni do jediného panelového domu. V osadě se nachází penzion s restaurací a místo je východiskem pro cyklistické a pěší výlety po Šumavě.

Staré Hutě – záchytné parkoviště pro auta, východisko pro pěší vycházky do okolí

Zhůří - jedna ze zaniklých šumavských obcí, na místě dnešní kaple Nejsvětější Trojice stával stejnojmenný kostel. V obci  byla pošta , škola, četnická stanice, hostince. Zhůří a přilehlé osady musely ustoupit výcvikovému vojenskému prostoru Dobrá Voda a tak byly do roku 1957 zbořeny a odstraněny. Pomník 90. pěší americké divize nedaleko kaple Nejsvětější Trojice připomíná oběť deseti amerických vojáků, kteří zde na konci 2.světové války padli v boji za naši svobodu. Ze Zhůří zajímavý pohled na meandry říčky Křemelné a krásné výhledy z Hadího vrchu nad bývalou obcí do údolí Křemelné.  

Dobrá Voda – Muzeum Dr. Šimona Adlera – první židovské muzeum na jihozápadě Čech s expozicí věnovanou kultuře a náboženství židovského obyvatelstva. Kostel sv. Vintíře s unikátním třídílným skleněným oltářem který tvoří 35 plastických figur českých a německých světců, nemá v Evropě obdoby. Je vysoký 3,3 a široký 4,5 metru a váží 5 tun. Unikátní skleněná křížová cesta sestavena ze čtrnácti plastik velkých metr x metr, které vyrobila sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová . Oltář i cesta připomíná tradici sklářství na Šumavě. V blízkosti Dobré Vody na vrcholu Březníku je Vintířova skála. Skála je pojmenována po sv. Vintíři, který v letech 1040 – 1045 pobýval ve zdejší poustevně.Vintíř byl benediktýnský mnich, který se osvědčil jako prostředník v diplomatických misích mezi českými a německými panovníky. Pod Vintířovou skálou se nachází kaplička sv. Vintíře .

Hartmanice – nejvýznamnější památkou je původně pozdně gotický kostel sv. Kateřiny z 15. století, později barokně upravený, na náměstí kamenná kašna z poloviny 19. století, při silnici na Petrovice stojí nově zrekonstruovaná Židovská synagoga. Židovská synagoga otevřená veřejnosti v roce 2006, postavena v roce 1883, původnímu účelu sloužila do 2. sv.války. Změnila se na truhlářskou dílnu a později skladiště , dnes je tady nainstalována expozice soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě a výstava fotografií šumavských vesnic zlikvidovaných pro roce 1948. Pořádají se zde přednášky, koncerty a besedy. Na vrchu Hamižná nad městem se můžeme vydat po naučné stezce po stopách historie zdejších zlatých dolů.

Dlouhá Ves – při silnici soubor dvojdomků s polovalbovými střechami., v první polovině 18. století žila v Dlouhé Vsi početná židovská komunita, židovský hřbitov je doložen od 1. čtvrtiny 18. století, hřbitov částečně rekonstruován.