Ze Sušice na vrchol Sedla a Nezdicko

Sušice – Albrechtice - Sedlo – Ostružno – Nezdice – Strašín - Strašínská jeskyně – Rozsedly - Dražovice – Podmokly – Chmelná – Sušice

Délka: cca 31 km
Typ: autovýlet, možno ale i na kole

Albrechtice – k nejstarším šumavským památkám patří kostel Panny Marie a sv.Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice, na stěnách kostela se nacházejí fragmenty nástěnných maleb z 1. poloviny 14. století , k vidění  je barokní obraz , na kterém je zobrazen salcburský biskup Albrecht, syn českého krále Vladislava ,jako zakladatel albrechtického kostela.

Sedlo- keltské hradiště ležící  asi jeden km jižně od obce Albrechtice, odkud je nejsnáze přístupné stezkou po červené turistické značce. Pro svou polohu a výhledy se vrchol Sedla stal oblíbeným cílem turistů .Na vrcholu se plánuje výstavba rozhledny – umožní překrásný výhled na Pošumaví, Šumavu, zvláště na Kašperskohorsko a Železnorudsko. Keltové se v jihozápadních Čechách objevili od počátku mladší doby železné . Mezi jejich nejznámější sídla patřilo mimo jiné právě Sedlo u Albrechtic. Hradiště Sedlo u Albrechtic bylo vybudováno na stejnojmenném horském hřbetu v nadmořské výšce přes 900 metrů, zachované kamenné valy dokazují úctyhodné  rozměry hradiště,  četné archeologické výzkumy zjistily pozůstatky osídlení a  keramické nálezy.

Ostružno – v létě oblíbené venkovní  koupaliště  

Nezdice – obec v šumavském podhůří rozkládající se v údolí mezi vrchy Javorníka, Ždánova a Sedla. Název obce vyplývá z toho, že původní chalupy v obci nebyly zděné.

Strašín – strašínský kostel je krásnou dominantou zdejší krajiny. Barokní podoba poutního kostela  Narození Panny Marie v barvě pompejské červeně pochází z let 1736 -39.  Za kostelem kaple s vyobrazením Matky Boží . Blízký kámen označuje místo mariánského zjevení. Pověst o založení strašínského kostela vypráví o poustevníkovi, kterému se tady zjevila Panna Marie s Ježíškem a tam, kde se dotkla skály, vytryskl pramen. Pramen bohužel dnes neexistující, býval ve svahu za kaplí.  

Strašínská jeskyně – patří k nejrozsáhlejším jeskyním v podhůří Šumavy. Není přístupná veřejnosti. Můžeme se k ní pouze podívat a nahlédnout dovnitř přes mříž. Jeskyně se nachází , severozápadně od Strašína, při silnici do Rozsedel. Její hlavní síň je 23 m dlouhá, až 12 metrů široká a maximálně  3 m vysoká, na ní pak navazuje systém úzkých chodeb s celkovou délkou asi 100 metrů. V nejnižším místě jsou dvě jezírka, krápníková výzdoba zcela chybí. Od roku 1967 je jeskyně chráněna, je významným zimovištěm teplomilných druhů netopýrů.

Chmelná – Sušice – před vjezdem do Sušice od Chmelné se nám po pravé straně otevře krásný pohled na vrch Stráž s barokní kaplí Anděla Strážce na okraji Sušice. Stačí odbočit na samém okraji Sušice doprava na úzkou silničku směřující do kopce, jen pár metrů pod kaplí necháme stát auto a vystoupíme na ochoz kolem kaple, odkud je krásný výhled na Sušici a okolí.