Plavba po Otavě

Plavba po Otavě

Sušicí protéká kdysi zlatonosná řeka Otava, která byla v minulosti významnou dopravní tepnou a zdrojem obživy místních obyvatel. Dnes je Otava  vyhledávána rybáři, milovníky přírody, vodáky i turisty. V dnešní době rozhodně není samozřejmostí krmit pstruhy přímo v centru města. V Sušici tak můžete učinit přímo z lávky pro pěší přes řeku Otavu.
Právě odkud spatříte po proudu řeky vlevo technický unikát vorařské návěstidlo.

Jelikož tok Otavy plyne i městy Horažďovice, Strakonice a Písek, vstoupila tato města do společného projektu s názvem Otavská plavba. Jedná se o projekt z oblasti cestovního ruchu, jehož stěžejním bodem je spolupráce měst ležících na Otavě, zintenzivnění cestovního ruchu v Pootaví a společný postup při prezentaci otavské vodní stezky propagací jednotlivých míst, přírodních a kulturních zajímavostí, akcí, ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu.

Pod logem Otavské plavby města vydala propagační informační leták, skládačku, volné informační listy, pohlednice, razítka a vytvořila též  internetovou prezentaci, kterou najdete na stránkách www.otavskaplavba.cz.