Památky ve městě - krátký přehled

Kostel sv. Václava. 
Arciděkanský kostel sv. Václava byl postaven v polovině 14. století a do něho byla jako sakristie zapojena starší kaple ze 13. století. Roku 1707 se při velkém požáru města zřítila věž a část lodní klenby. Nová přestavba z let 1884 - 1885 je dílem A. Perrina a dodala chrámu pseudogotické prvky.

Hřbitovní kostel P. Marie pochází také ze 14. století. V 15. století byla k němu přistavěna tzv. Kabátovská kaple, zachovaná v neporušeném gotickém slohu, i s hvězdovou klenbou. Po požáru r. 1581 byl kostel přestavěn a byla mu přidána věž.

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter byl založen r. 1654 pro posílení věřících a potlačení protestantství. Původně byly budovy jednoduché, bez výzdoby, jak to vyžadovaly stanovy řádu. V 18. století byla přistavena Kaple sv. Kalvárie. 
 
Poutní kaple Anděla Strážce na kopci Stráž je z let 1682 - 1683. Prostranství kolem ní bylo ohrazeno ambity a pak i kaplemi v nárožích. Je otevřena každoročně o sušické pouti první neděli v září.

Voprchovský dům (muzeum), dřívější děkanství na náměstí je zachovalý gotický dům se zachovalým původním zdivem, portálem a štíty zadního traktu. Kolem roku 1600 získala budova malebný renesanční štít. Dnes je sídlem Muzea Šumavy s bohatými sbírkami k dějinám horního Pootaví, historii města a sušického sirkařství. 
  
Radnice (sídlo Městského úřadu) byla přestavěna po požáru roku 1707, další přestavby proběhly v letech 1850 a1898. Pozůstatkem původní radnice je renesanční portál v přízemí. V průjezdu je umístěna mramorová deska na památku postavení hradeb roku 1322, přenesená z Klášterní brány

Židovský hřbitov se nachází mezi okružní komunikací a hradební zdí. Původně byl hřbitov zřízen pod městským opevněním r. 1626. Nyní je významnou kulturní památkou.

Opevnění města bylo vybudováno r. 1322 a obepínalo v oválu město. Přirozenou součástí opevnění byla řeka Otava, říčka Roušarka, bažinatý terén na jihu a vodní příkop. Do dnešní doby se z hradeb zachovaly pouze malé zbytky (např. u autobusového stanoviště na nábřeží) a zbytky Klášterní brány u mostu přes Otavu.

Svatobor je zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n. m. Na vrcholu stávala již od roku 1890 rozhledna a útulna Klubu českých turistů. V roce 1934 byla stará rozhledna zbořena a postavena nová chata s rozhlednou. Rozhledna je vysoká 26 metrů, dostaneme se sem po červené turistické značce asi po hodině chůze ze sušického náměstí.

Z věže je výhled na :
a) severovýchod : hrad Rabí, Prácheň, na obzoru Středočeská vrchovina
b) jihovýchod : Sedlo, hrad Kašperk, Ždánov a Javorník
c) jihozápad : Sokol, hřeben Pancíře a Můstku, Jezerní stěna a Velký Javor