Otavská plavba

Jelikož tok Otavy plyne kromě Sušice i městy Horažďovice, Strakonice a Písek, vstoupila tato města do společného projektu s názvem Otavská plavba.
Jedná se o projekt z oblasti cestovního ruchu, jehož stěžejním bodem je spolupráce měst ležících na Otavě, zintenzivnění cestovního ruchu v Pootaví a společný postup při prezentaci Otavské vodní stezky, propagací jednotlivých míst, přírodních a kulturních zajímavostí, akcí, ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu.

Pod logem Otavské plavby města vydala propagační informační leták, skládačku, volné informační listy, pohlednice, razítka.