| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Dne 12.1.2009 Město Sušice ROZPOČET PRO ROK 2009 schváleno 17.12.2008 Str 1 / tis. Kč/ ORG 1 Správní poplatky - svatební 5,00 5,00 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80,00 80,00 3 Správ.popl.-stavební (f.o.) 300,00 300,00 4 Správ.popl.-tombola 2,00 2,00 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50,00 50,00 6 Správ.popl.-hrací automaty 1 200,00 1 200,00 7 Správní řízení 80,00 80,00 9 Správ.popl.-komunikace 53,00 53,00 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 200,00 200,00 11 Správ.popl.-živnost.list 217,00 217,00 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10,00 10,00 13 Správ.popl.-doprava 3 500,00 3 500,00 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 400,00 400,00 16 Správ.popl.-OP 10,00 10,00 17 Správ.popl-CD 400,00 400,00 28 Popl.za kopírování 4,00 4,00 30 Výpis z rejstříku trestů 50,00 50,00 88 Globální dotace 91 000,00 91 000,00 90 Místní poplatky 6 903,00 6 903,00 91 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 10,00 10,00 96 Hrací automaty - % ze zisku 500,00 500,00 99 Daně-příjem města od FÚ 100 000,00 100 000,00 100 Pokuty-přestupky 80,00 80,00 101 Výstavba-pokuty 30,00 30,00 102 Pokuty-odbor dopravy 860,00 860,00 104 Pokuty-živnostenský odbor 45,00 45,00 106 Pokuty-životní prostředí 40,00 40,00 107 Blokové pokuty - Městská policie 210,00 210,00 116 Pokuty - OP 50,00 50,00 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 300,00 300,00 121 Vyhrazená parkoviště 120,00 120,00 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 50,00 50,00 125 Pronájem nebytových prostor 2 552,00 2 552,00 126 Sušické kulturní léto 170,00 170,00 150 Parkovací automaty 1 600,00 1 600,00 151 Pronájem náměstí-pouť 280,00 280,00 152 Pronájem pozemků 1 021,00 1 021,00 155 Pronájem veř. prostranství 92,00 92,00 201 Hospodářská správa města 15,00 15,00 232 Hasičský sbor Sušice 207,00 207,00 248 Penzion - byty 1 100,00 1 100,00 249 Penzion a pečovatelská služba 223,00 223,00 250 DD Sušice 712,00 712,00 251 Nemocnice 956,00 956,00 263 Městské informační středisko 174,00 174,00 264 Městská policie 40,00 40,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 060,00 4 060,00 279 Komunální odpady 50,00 50,00 284 Bytové hospodářství 36 605,00 36 605,00 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 300,00 300,00 301 Vodní hospodářství 8 644,00 8 644,00 407 Dotace školství od obcí 1 200,00 1 200,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413,00 413,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3 524,00 3 524,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165,00 165,00 Příjmy celkem 270 862,00 270 862,00 50 Soc.dávky-hmotná nouze 7 900,00 7 900,00 53 Soc.dávky-zdravotně postižení 9 600,00 9 600,00 55 Soc.dávky-příspěvek na péči 50 000,00 50 000,00 58 Sociální odbor 103,00 103,00 73 Rezerva - investice a provoz 2 000,00 2 000,00 80 Rezerva - havárie 300,00 300,00 83 Projekty 500,00 500,00 84 Energetické audity-budovy města 500,00 500,00 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 150,00 150,00 125 Pronájem nebytových prostor 75,00 75,00 150 Parkovací automaty 140,00 140,00 152 Pronájem pozemků 130,00 130,00 178 Douzelage - fond 190,00 190,00 179 Cestovní ruch 883,00 883,00 180 Kancelář starosty 451,00 451,00 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 500,00 500,00 182 Příspěvek regionálním sdružením 170,00 170,00 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 1 350,00 1 350,00 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 500,00 500,00 185 Příspěvek - Gymnázium 60,00 60,00 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 40,00 40,00 190 příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 700,00 700,00 191 příspěvky ostatním sdružením 70,00 70,00 192 příspěvek na činnost Charity 150,00 150,00 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200,00 200,00 201 Hospodářská správa města 48 359,00 48 359,00 202 Členové obec. zastupitelstva 2 641,00 2 641,00 205 Budova NV Chmelná 55,00 55,00 208 MŠ 3 Tylova 1 371,00 1 371,00 209 MŠ 4 Stupkova 1 880,00 1 880,00 212 ZŠ 1 Komenského 2 639,00 2 639,00 213 ZŠ 2 T.G.M. 3 076,00 3 076,00 216 ZŠ 3 Lerchova 8 486,00 8 486,00 220 ŠJ Nuželická 921,00 921,00 232 Hasičský sbor Sušice 919,00 919,00 233 Hasičský sbor Volšovy 98,00 98,00 235 Hasičský sbor Albrechtice 2,00 2,00 237 Hasičský sbor Chmelná 88,00 88,00 239 Civilní připravenost na krizové stavy 80,00 80,00 248 Penzion - byty 160,00 160,00 249 Penzion a pečovatelská služba 5 068,00 5 068,00 250 DD Sušice 2 603,00 2 603,00 251 Nemocnice 1 956,00 1 956,00 252 MKS-přísp.organizace 6 543,00 6 543,00 263 Městské informační středisko 183,00 183,00 264 Městská policie 8 645,00 8 645,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 800,00 4 800,00 273 Údržba VKP Kalich 30,00 30,00 274 Zimní stadion 2 790,00 2 790,00 279 Komunální odpady 9 220,00 9 220,00 280 Údržba města 19 055,00 19 055,00 284 Bytové hospodářství 25 039,00 25 039,00 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 1 410,00 1 410,00 301 Vodní hospodářství 8 744,00 8 744,00 308 Údržba mechanického betlému 15,00 15,00 350 Příspěvky - památková péče 1 100,00 1 100,00 400 SPOZ 76,00 76,00 401 Kronika 52,00 52,00 403 SULES 1 605,00 1 605,00 405 Dopravní obslužnost ČSAD 440,00 440,00 1951 Územní plán 1 000,00 1 000,00 1952 Protipovodňová opatření 100,00 100,00 2016 Voda - Luh 120,00 120,00 2023 Rekonstrukce radnice 430,00 430,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 146,00 146,00 8012 Monoblok 50,00 50,00 8028 Hasiči-Volšovy 250,00 250,00 9001 Příspěvek TJ - na investici - 1 500,00 1 500,00 9897 mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy 282,00 282,00 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 1 060,00 1 060,00 9899 Školy - investice+velké opravy 6 130,00 6 130,00 9900 Investice+velké opravy-seznam 65 988,00 65 988,00 9999 Nákup, prodej majetku 500,00 500,00 Výdaje celkem 324 367,00 324 367,00 98 Běžný účet 66 798,00 66 798,00 269 Splátky půjček-půdní vestavby -226,00 -226,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -410,00 -410,00 2016 Voda - Luh -4 124,00 -4 124,00 2023 Rekonstrukce radnice -3 888,00 -3 888,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj -3 150,00 -3 150,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. -192,00 -192,00 8012 Monoblok -494,00 -494,00 9010 Rekonstrukce - ČOV -809,00 -809,00 Finance celkem 53 505,00 53 505,00 REKAPITULACE ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE BĚŽNÝ SCHVÁLENÝ 270 862,00 241 548,00 29 314,00 UPRAVENÝ 270 862,00 241 548,00 29 314,00 KAPITÁL. SCHVÁLENÝ 0,00 82 819,00 -82 819,00 UPRAVENÝ 0,00 82 819,00 -82 819,00 CEKL. SCHVÁLENÝ 270 862,00 324 367,00 -53 505,00 UPRAVENÝ 270 862,00 324 367,00 -53 505,00 FINANCE SCHVÁLENÝ 66 798,00 13 293,00 53 505,00 UPRAVENÝ 66 798,00 13 293,00 53 505,00
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist