| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Dne 01.04.2008 Rozpočet Města Sušice pro rok 2008 / v tis. Kč/ ORG NÁZEV Schválený rozpočet 2008 1 Správní poplatky - svatební 5,00 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80,00 3 Správ.popl.-stavební (f.o.) 300,00 4 Správ.popl.-tombola 2,00 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 30,00 6 Správ.popl.-hrací automaty 1 200,00 7 Správní řízení 80,00 9 Správ.popl.-komunikace 53,00 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 200,00 11 Správ.popl.-živnost.list 300,00 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10,00 13 Správ.popl.-doprava 3 500,00 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 210,00 17 Správ.popl-CD 400,00 28 Popl.za kopírování 4,00 88 Globální dotace 86 699,00 90 Místní poplatky 6 902,00 91 Popl. za vypoušt. škodl. látek do ovzduší 10,00 96 Hrací automaty - % ze zisku 500,00 99 Daně-příjem města od FÚ 94 300,00 100 Pokuty-přestupky 60,00 101 Výstavba-pokuty 30,00 102 Pokuty-odbor dopravy 950,00 104 Pokuty-živnostenský odbor 50,00 106 Pokuty-životní prostředí 30,00 107 Blokové pokuty - Městská policie 210,00 116 Pokuty - OP 30,00 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 300,00 121 Vyhrazená parkoviště 140,00 125 Pronájem nebytových prostor 1 799,00 126 Sušické dny 150,00 150 Parkovací automaty 1 500,00 151 Pronájem náměstí-pouť 280,00 152 Pronájem pozemků 979,00 155 Pronájem veř. prostranství 102,00 201 Hospodářská správa města 15,00 232 Hasičský sbor Sušice 216,00 248 Penzion - byty 1 050,00 249 Penzion a pečovatelská služba 226,00 250 DD Sušice 720,00 251 Nemocnice 956,00 257 Chata Svatobor 158,00 263 Městské informační středisko 167,00 264 Městská policie 40,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 060,00 279 Komunální odpady 60,00 284 Bytové hospodářství 30 100,00 286 Pohřební služba 556,00 298 Zahradnictví Moureček 199,00 301 Vodní hospodářství 7 500,00 407 Dotace školství od obcí 1 200,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3 616,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165,00 9999 Nákup, prodej nemovitostí 100,00 Příjmy celkem 252 912,00 50 Soc.dávky-hmotná nouze 8 900,00 53 Soc.dávky-zdravotně postižení 9 600,00 55 Soc.dávky-příspěvek na péči 45 000,00 57 Vzdělávání sociálních pracovníků 135,00 58 Sociální odbor 90,00 71 Rezerva - fond zimní stadion 5 000,00 73 Rezerva - investice a provoz 5 000,00 76 Rezerva - výdaje I.Q. příštího roku 4 000,00 80 Rezerva - havárie 300,00 83 Rezerva na projekty 500,00 84 Energetické audity-budovy města 400,00 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 150,00 125 Pronájem nebytových prostor 190,00 126 Sušické dny 300,00 150 Parkovací automaty 140,00 152 Pronájem pozemků 132,00 178 Douzelage - fond 190,00 179 Cestovní ruch 500,00 180 Kancelář starosty 450,00 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 500,00 182 Příspěvek regionálním sdružením 170,00 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 1 350,00 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 500,00 185 Příspěvek - Gymnázium 61,00 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 99,00 190 příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 700,00 191 příspěvky ostatním sdružením 100,00 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200,00 201 Hospodářská správa města 46 738,00 202 Členové obec. zastupitelstva 2 604,00 205 Budova NV Chmelná 68,00 208 MŠ 3 Tylova 1 421,00 209 MŠ 4 Stupkova 1 794,00 212 ZŠ 1 Komenského 2 206,00 213 ZŠ 2 T.G.M. 2 814,00 216 ZŠ 3 Lerchova 7 376,00 220 ŠJ Nuželická 754,00 232 Hasičský sbor Sušice 832,00 233 Hasičský sbor Volšovy 44,00 235 Hasičský sbor Albrechtice 2,00 237 Hasičský sbor Chmelná 56,00 239 Civilní připravenost na krizové stavy 22,00 248 Penzion - byty 384,00 249 Penzion a pečovatelská služba 4 959,00 250 DD Sušice 5 419,00 251 Nemocnice 2 956,00 252 MKS-přísp.organizace 6 037,00 257 Chata Svatobor 150,00 263 Městské informační středisko 179,00 264 Městská policie 7 418,00 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 4 060,00 273 Údržba VKP Kalich 30,00 279 Komunální odpady 8 925,00 280 Údržba města 19 782,00 284 Bytové hospodářství 19 226,00 286 Pohřební služba 790,00 301 Vodní hospodářství 7 500,00 308 Údržba mechanického betlému 15,00 350 Příspěvky - památková péče 905,00 400 SPOZ 66,00 401 Kronika 52,00 403 SULES 1 605,00 405 Dopravní obslužnost ČSAD 410,00 1951 Územní plán 800,00 2016 Voda - Luh 250,00 2023 Rekonstrukce radnice 610,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj 349,00 5029 Nemocnice - kotelna - rekonstrukce 100,00 6031 kanalizace Am. armády-projekt 120,00 6032 kanalizace Havlíčkova ul. - projekt 95,00 7002 Dlouhoveská ul. - rekonstr. 6 000,00 8012 Monoblok 130,00 9897 mobiliář města-sochy, čekárny -běžné opravy 120,00 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 805,00 9899 Školy - investice+velké opravy 6 680,00 9900 Investice+velké opravy-seznam 15 385,00 9999 Nákup, prodej nemovitostí 750,00 Výdaje celkem 274 450,00 98 Běžný účet 37 486,00 269 Splátky půjček-půdní vestavby -253,00 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. -409,00 2016 Voda - Luh -4 123,00 2023 Rekonstrukce radnice -3 888,00 2228 Vojtěška - 3x32 bj -3 150,00 7111 Dům Sadová - 6 b.j. -192,00 8012 Monoblok -3 125,00 9010 Rekonstrukce - ČOV -808,00 Financování celkem 21 538,00
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist