| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

KAP PAR POL ORG UZ SCHVÁL

Schválený rozpočet města Sušice na rok 2007.

 

 

Příjmy

 

KAP   PAR   POL           ORG      UZ       SCHVÁL. R.  TEXT

 

  11        1361            1                   5,00  Správní poplatky - svatební

   1Správní poplatky - svatební                 5,00

 

  31        1361            2                  90,00  Správní poplatky

   2Správ.popl.-rybářské a myslivost           90,00

 

  71        1361            3                 300,00  Správní poplatky

   3Správ.popl.-stavební (f.o.)               300,00

 

  11        1361            4                   2,00  Správní poplatky - tombola

   4Správ.popl.-tombola                         2,00

 

  31        1361            5                  30,00  Správní poplatky

   5Správ.popl.- stavební povolení ŽP          30,00

 

  11        1361            6               1 000,00  Správní poplatky - hrací automaty

   6Správ.popl.-hrací automaty              1 000,00

 

  11  6171  2324            7                  80,00  Správní řízení

   7Správní řízení                             80,00

 

  21        1361            9                  35,00  Správní poplatky

   9Správ.popl.-komunikace                     35,00

 

  11        1361           10                 200,00  Správní poplatky- matrika, ověřování    

  10Správ.popl.-matrika, oveř.                200,00

 

  41        1361           11                 340,00  Správní poplatky

  11Správ.popl.-živnost.list                  340,00

 

  41        1361           12                  10,00  Správní poplatky

  12Správ.popl.-evidence zem. podnikatele      10,00

 

  21        1361           13               2 400,00  Správní poplatky

  13Správ.popl.-doprava                     2 400,00

 

  21        1361           15                 200,00  Správní poplatky

  15Správ.popl.-autoškola-doprava             200,00

 

  11        1361           17                 200,00  Správní poplatky - cestovní doklady

  17Správ.popl-CD                             200,00

 

  11  6171  2111           28                   4,00  Příjmy za kopírování

  28Popl.za kopírování                          4,00

 

  81        4112           88                 2 016,96  Dotace  . školství

  81        4112           88                21 183,87  Dotace  . výkon st. správy

  81        4112           88   13235        19 805,93  Dotace sociální dávky

  81        4112           88   13306        27 390,86  Dotace - sociální  dávky

  88Globální dotace                          70 397,62     70 397,62

 

  11        1337           90               5 000,00  Poplatek  za popelnice

  11        1341           90                 440,00  Poplatek ze psů

  11        1342           90                  70,00  Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt

  11        1344           90                   3,00  Poplatek ze vstupného

  11        1345           90                  20,00  Poplatek z ubytovací kapacity

  11        1347           90               1 000,00  Poplatky  za provozovaný výherní hrací p

  90Místní poplatky                         6 533,00

 

  31        1332           91                  10,00  Poplatky za znečišťování ovzduší

  91Popl. za vypoušt.šk.látek do ovzduší       10,00

 

  11        1351           96                 400,00  Odvod výtěžku z provozování loterií

  96Hrací automaty - % ze zisku               400,00

 

  81        1111           99              19 000,00  Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.

  81        1112           99               6 500,00  Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

  81        1113           99               1 000,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů

  81        1121           99              21 000,00  Daň z příjmů právnických osob

  81        1211           99              35 000,00  DPH

  81        1511           99               3 600,00  Daň z nemovitostí

  99Daně-příjem města od FÚ                86 100,00

 

  11  6409  2210          100                  80,00  Pokuty - přestupky

 100Pokuty-přestupky                           80,00

 

  71  2169  2210          101                  30,00  Pokuty výstavba

 101Výstavba-pokuty                            30,00

 

  21  2299  2210          102                 750,00  Pokuty-doprava

 102Pokuty-odbor dopravy                      750,00

 

  41  2169  2210          104                  50,00  Pokuty - živnostenský odbor

 104Pokuty-živnostenský odbor                  50,00

 

  31  3769  2210          106                  30,00  Přijaté sankční platby

 106Pokuty-životní prostředí                   30,00

 

  18  5311  2210          107                 250,00  Přijaté sankční platby

 107Blokové pokuty - Městská policie          250,00

 

  11  6409  2210          116                  50,00  Pokuty OP

 116Pokuty - OP                                50,00

 

  18        1343          120                 280,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

 120Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy         280,00

 

  11        1343          121                 100,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

 121Vyhrazená parkoviště                      100,00

 

  21        1343          122                  10,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

122Zábory                                     10,00        10,00

 

  21        1343          124                  20,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

 124Náhr.za už.veřejného prostranství          20,00

 

  51  3639  2132          125                 465,00  Pronájmy nebytových prostor

 125Ponájem nebytových prostor                465,00

 

  18        1343          126                 150,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

 126Sušické dny                               150,00

 

  18  3639  2131          150               1 400,00  Příjmy z pronájmu pozemků

 150Parkovací automaty                      1 400,00

 

  18        1343          151                 300,00  Poplatek za užívání veřej.prostranství

 151Pronájem náměstí-pouť                     300,00

 

  51  3639  2131          152                 994,00  Příjmy z pronájmu pozemků

 152Pronájem pozemků                          994,00

 

  51  3639  2131          155                  89,00  Předzahrádky

 155Pronájem veř. prostranství                 89,00

 

  61        4111          201   98116         565,88  Neinv.účel. dotace - sociální služby

  61        4111          201   98216         334,00  Dotace -soc.práv. ochrana děrí

  11        4121          201                  15,00  Výkon st. správy - obce - přestupky

 201Hospodářská správa města                  914,88

 

  51  3421  2132          218                  23,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 218Městský dům dětí a mládeže                 23,00

 

  51  3319  2132          229                  31,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 229MěKS - budova kina                         31,00

 

   5  5512  2132          232                 181,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 232Hasičský sbor Sušice                      181,00

 

  81  4351  2122          249                 226,00  Odvod z odpisů

  51  4351  2132          249                 986,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 249Penzion a pečovatelská služba           1 212,00

 

  81  4357  2122          250                 876,00  Odvod z odpisů

 250DD Sušice                                 876,00

 

  51  3522  2132          251                 983,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 251Nemocnice                                 983,00

 

  51  2143  2132          257                 156,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 257Chata Svatobor                            156,00

 

  94  2141  2111          263                  21,00  AMS - rezervace jízdenek

  94  2141  2112          263                 148,00  Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod)

 263Městské informační středisko              169,00

 

  18  5311  2210          264                  40,00  Přijaté sankční platby

 264Městská policie                            40,00

 

  51  3612  2132          267               4 060,00  Tepelné hospodářství

 267Bytservis-tepelné hospodářství kotelny  4 060,00

 

  51  3319  2132          268                 415,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 268Sokolovna                                 415,00

 

  51  3319  2132          270                  73,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 270PDA                                        73,00

 

  51  3639  2132          272                  63,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 272Areál kasáren Pod Kalichem                 63,00

 

  32  3726  2324          278                  10,00  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

 278Elektrowin - zpětný odběr                  10,00

 

  32  3722  2111          279                  50,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků

 279Komunální odpady                           50,00

 

  51  3612  2132          284              23 734,00  Příjmy z pronájmu bytů

  51  3613  2132          284               1 939,00  Příjmy z pronájmu nebyt. prostor

 284Bytové hospodářství                    25 673,00

 

  51  3632  2111          286                 300,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků

  51  3632  2131          286                  10,00  Příjmy z pronájmu pozemků

  51  3632  2132          286                 240,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 286Pohřební služba                           550,00

 

  51  3639  2132          293                 394,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 293Areál TS                                  394,00

 

  51  3639  2132          298                 199,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 298Zahradnictví Moureček                     199,00

 

  51  2310  2132          301               7 500,00  příjmy od JVS

 301Vodní hospodářství                      7 500,00

 

  51  3639  2132          305                  75,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

 305SOLO                                       75,00

 

  92        4121          407                 900,00  Neinvest.přijaté dotace od obcí

 407Dotace školství od obcí                   900,00

 

  51  3612  2132         2005                 413,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

2005Nízkoenergetický dům - 9 b.j.             413,00

 

  51  6409  3111         2061                 450,00  Příjmy z prodeje pozemků

2061Prodej pozemků                            450,00

 

  51  3612  2132         2228               3 227,00  Příjmy z pronájmu bytů 96 b.j.

  51  3613  2132         2228                 334,00  Příjmy z pronájmu garáží /96 b.j./

2228Vojtěška - 3x32 bj                      3 561,00

 

  51  3612  2132         7111                 203,00  Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich část

7111Dům Sadová - 6 b.j.                       203,00

 

Příjmy celkem                             222 559,50

 

 

 

 

 

 

Výdaje

 

KAP   PAR   POL           ORG      UZ       SCHVÁL. R.  TEXT

 

  61  4171  5410           50   13306      10 235,86  Sociální dávky  příspěvek na živobytí

  61  4172  5410           50   13306       5 000,00  Sociální dávky-doplatek na bydlení

  61  4173  5410           50   13306         500,00  Sociální dávky mimoř. okamžitá pomoc

  61  4177  5410           50   13306          30,00  Sociální dávky soc. vyloučení

  61  4179  5410           50   13306       3 000,00  Sociální dávky ostat. dávky soc. pomoci

  50Soc.dávky-hmotná nouze                 18 765,86

 

  61  4181  5410           53   13306          25,00  Sociální dávky přísp. osoba blízká

  61  4182  5410           53   13306       1 800,00  Sociální dávky zvl. pomůcky

  61  4183  5410           53   13306         500,00  Sociální dávky úprava bezbariér. bytu

  61  4184  5410           53   13306       2 200,00  Sociální dávky motor. vozidla

  61  4185  5410           53   13306       4 000,00  Sociální dávky na provoz motor. vozidla

  61  4186  5410           53   13306         100,00  Sociální dávky  na individuální dopravu

  53Soc.dávky-zdravotně postižení           8 625,00

 

  61  4195  5410           55   13235      19 805,93  Sociální dávky  na péči

  55Soc.dávky-příspěvek na péči            19 805,93

 

  93  4399  5169           57                 135,00  Nákup ostatních služeb

  57Vzdělávání sociálních pracovníků          135,00

 

  61  4379  5169           58                  15,00  Protidrogová prevence

  61  4341  5660           58                  80,00  Neinv.půj.prost. obyvatelstvu

  58Sociální odbor                             95,00

 

  51  2321  5901           70               2 870,00  rezerva na budoucí investice vod. hosp.

  70Rezerva - Fond  voda                    2 870,00

 

  51  3412  5901           71               5 000,00  rezerva-fond zimní stadion

  71Rezerva - fond zimní stadion            5 000,00

 

   2  2219  5901           72               1 500,00  Rezerva na rek. MK, Daliborka, Chmelensk

  72Rezerva na MK  Dalib., Chmel., Dlouhov. 1 500,00

 

  51  6409  5901           73               3 499,00  Rezerva investice, provoz

  73Rezerva - investice a provoz            3 499,00

 

  51  3639  5901           74               1 600,00  rezerva podm. dotací - dům 10/I

  51  3639  5901           74               1 200,00  Rezerva na investici - veřejné osvětlení

  74Rezerva - investice podmíněné dotací    2 800,00

 

  81  6409  5901           76               4 000,00  Rezerva I.Q. příští rok

  76Rezerva - výdaje I.Q. příštího roku     4 000,00

 

  51  6409  5901           80                 300,00  Rezerva - havárie

  80Rezerva -  havárie                        300,00

 

  81  6310  5163           92                 150,00  Služby peněžních ústavů

  92Úroky z účtů, bankovní poplatky           150,00

 

  93  3639  5169          126                 180,00  Sušické dny

 126Sušické dny                               180,00

 

  18  3639  5139          150                 100,00  Nákup materiálu j.n.

  18  3639  5171          150                  30,00  Opravy a udržování

 150Parkovací automaty                        130,00

 

  51  3612  5151          170                   5,00  Studená voda

  51  3612  5152          170                  35,00  Teplo

  51  3612  5154          170                  10,00  Elektrická energie

 170Náklady z neobsazených bytů                50,00

 

  51  3613  5151          171                  25,00  Studená voda

  51  3613  5152          171                  75,00  Teplo

  51  3613  5154          171                  10,00  Elektrická energie

  51  3613  5171          171                 400,00  Opravy

 171Náklady z neobsaz. nebyt. prostor         510,00

 

  93  2143  5901          178                 190,00  FOND - Douzelage

 178Douzelage - fond                          190,00

 

  93  2143  5169          179                  15,00  Dotační management - SROP

  93  2143  5169          179                  50,00   Otavská plavba

  93  2143  5169          179                 250,00   Propagace a publikač. činnost

  93  2143  5169          179                  15,00  Dívka Šumavy

  93  2143  5169          179                  60,00  Euroregion-podíl na prezentaci Šumavy

  93  2143  5169          179                  25,00  tlumočení, překlady

  93  2143  5901          179                 100,00  Rezerva na dotace

 179Cestovní ruch                             515,00

 

   1  6409  5011          180                 170,00  Fond starosty mzdy

   1  6409  5031          180                  44,00  FS mzdy SP

   1  6409  5032          180                  16,00  FS mzdy ZP

   1  6171  5175          180                 130,00  Pohoštění

   1  6171  5194          180                  90,00  Věcné dary

 180Kancelář starosty                         450,00

 

  51  3419  5229          181                 500,00  TJ-příspěvek na bruslení

 181Příspěvek TJ Sušice na provoz             500,00

 

  82  3699  5229          182                  25,00  Sdružení měst a obcí Plzeň. kraje

  82  3699  5229          182                  74,00  Regionál. sdružení Šumava

  82  3691  5511          182                  35,00  Euroregion Šumava - příspěvek

 182Příspěvek regionálním sdružením           134,00

 

  93  6409  5901          183               1 500,00  Rezerva -příspěvek na činnost dětí

 183Příspěvky na sportovní činnost dětí     1 500,00

 

  93  6409  5229          184                 400,00  Granty města pro zájmové organizace

 184Příspěvek zájmovým org.-granty            400,00

 

  51  3121  5339          185                  35,00  Gymnázium -příspěvek na bruslení

 185Příspěvek - Gymnázium                      35,00     35,00

 

  81  3543  5229          186                 100,00  příspěvek centrum denní péče

 186Centrum denní péče /postiž./              100,00

 

  51  3123  5339          188                   9,00  SOU zemědělské-přísp. na bruslení

 188Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici         9,00

 

  71  3639  5169          193                 200,00  Výstavba-odstranění havar. stavů

193Odbor výstavby - odstranění hav. stavů     200,00

 

   3  6171  5011          201              23 078,00  Platy zaměstnanců v prac.poměru

   3  6171  5021          201                 300,00  Ostatní osobní výdaje

   3  6171  5031          201               6 078,00  Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.

   3  6171  5032          201               2 104,00  Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění

  81  6409  5038          201                 120,00  Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem % z

   5  6171  5132          201                  18,00  Ochranné pomůcky

  51  6171  5134          201                  15,00  Prádlo,oděv a obuv

  51  6171  5136          201                  50,00  Knihy, učeb.pomůcky a tisk

   4  6171  5137          201                 100,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  51  6171  5137          201                 160,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

   4  6171  5139          201                  25,00  Nákup materiálu j.n.

   6  6171  5139          201                  40,00  Nákup materiálu j.n.

  51  6171  5139          201                 657,00  Nákup materiálu j.n.

  61  6171  5139          201   98116           565,88        565,88  Nákup materiálu  -soc. dotace

  61  6171  5139          201   98216         334,00  Dotace soc.práv.ochrana dětí

  51  6171  5151          201                  50,00  Studená voda

  51  6171  5153          201                 550,00  Plyn

  18  6171  5154          201                  25,00  Elektrická energie-kamery MP

  51  6171  5154          201                 425,00  Elektrická energie /MÚ + kašna/

  51  6171  5155          201                  15,00  Pevná paliva /Chmelná/

   6  6171  5156          201                 185,00  Pohonné hmoty a maziva

   4  6171  5161          201               1 150,00  Služby pošt

   4  6171  5162          201                 600,00  Služby telekomun.a radiokomunikací

  81  6320  5163          201               1 300,00  pojištění majetku

  21  3639  5166          201                 100,00  Konzult.,poradenské a právní služby-

  51  6171  5166          201                 400,00  Konzult.,poradenské a právní služby

  81  6171  5166          201                  30,00  Konzult.,poradenské a právní služby daně

   3  6171  5167          201                 250,00  Služby školení a vzdělávání

  51  6171  5168          201                 360,00  Služby zpracování dat

   3  6171  5169          201                 497,00  Sociální fond

   3  6171  5169          201   98116         281,00  Nákup ostatních služeb

   4  6171  5169          201               1 650,00  Nákup ostatních služeb

   5  6171  5169          201                  70,00  Revize

   5  6171  5169          201                   6,00  prevent. prohlídky

   6  6171  5169          201                  16,00  Nákup ostatních služeb

  31  1039  5169          201                  77,00  Nákup ostatních služeb

  51  3639  5169          201                 100,00  platby spojené s prod. nem.-realit. kanc

  51  6171  5169          201                 305,00  Nákup ostatních služeb

  81  6171  5169          201                  50,00  Konzult.,poradenské a právní služby audi

   4  6171  5171          201                 150,00  Opravy a udržování

   5  6171  5171          201                  10,00  Opravy a udržování-mimozáruční

   6  6171  5171          201                 120,00  Opravy a udržování

  51  6171  5171          201                 115,00  Opravy a udržování

   4  6171  5172          201                 300,00  Programové vybavení

   4  6171  5173          201                 160,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

   4  6171  5178          201                  65,00  Nájemné za nájem s právem koupě

  51  6171  5192          201                  50,00  Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (/práv

  81  6409  5195          201                  80,00  Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž

  81  3639  5362          201                 250,00  Platby daní a poplatků daň z převodu nem

  81  6171  5362          201                 100,00  Platby daní a poplatků

   3  6171  5499          201                 245,00  Penzijní připojištění

  51  3639  5901          201                 200,00  rezerva na ostatní položky

   4  6171  6125          201                 450,00  Výpočetní technika

 201Hospodářská správa města               44 431,88

 

   3  6112  5021          202                 100,00  Odměny - komise

   3  6112  5023          202               1 715,00  Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

   3  6112  5031          202                 283,00  Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.

   3  6112  5032          202                  98,00  Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění

   4  6112  5162          202                  60,00  Služby telekomun.a radiokomunikací

   4  6112  5167          202                  15,00  Služby školení a vzdělávání

   4  6112  5173          202                 100,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

 202Členové obec. zastupitelstva            2 371,00

 

   5  5512  5154          205                  15,00  Elektrická energie

   5  5512  5171          205                  60,00  Opravy a udržování /30tis.střecha/

 205Budova NV Chmelná                          75,00

 

  92  3111  5331          208               1 772,00  MŠ Tylova příspěvek na provoz

 208MŠ 3 Tylova                             1 772,00

 

  92  3111  5331          209               1 542,00  MŠ Smetanova - příspěvek na provoz

 209MŠ 4 Stupkova                           1 542,00

 

  92  3113  5331          212               2 186,00  ZŠ Komenského - příspěvek na provoz

 212ZŠ 1 Komenského                         2 186,00

 

  92  3113  5331          213               2 191,00  T.G.M Příspěvek na provoz

 213ZŠ 2 T.G.M.                             2 191,00

 

  51  3114  5339          214                   8,00  Zvl. škola - Příspěvek na bruslení

 214Zvláštní škola                              8,00

 

  92  3113  5331          216               7 378,00  ZŠ Lerchova- příspěvek na provoz

 216ZŠ 3 Lerchova                           7 378,00

 

  51  3421  5171          218                  50,00  Opravy a udržování

 218Městský dům dětí a mládeže                 50,00

 

  92  3141  5331          220                 781,00  ŠJ Nuželická-příspěvek na  provoz

 220ŠJ Nuželická                              781,00

 

   5  5512  5019          232                  10,00  Ostatní platy-refundace

   5  5512  5039          232                   3,00  Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem

   5  5512  5132          232                   5,00  Ochranné pomůcky

   5  5512  5134          232                  50,00  Prádlo,oděv a obuv

   5  5512  5136          232                   1,00  Knihy, učeb.pomůcky a tisk

   5  5512  5137          232                  50,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

   5  5512  5139          232                 100,00  Nákup materiálu j.n.

   5  5512  5151          232                  45,00  Studená voda

   5  5512  5152          232                 220,00  Teplo

   5  5512  5153          232                   3,00  Plyn

   5  5512  5154          232                  65,00  Elektrická energie

   5  5512  5156          232                  80,00  Pohonné hmoty a maziva

   5  5512  5162          232                  18,00  Služby telekomun.a radiokomunikací

   5  5512  5163          232                   9,00  Služby peněžních ústavů-poj. hasičů

   5  5512  5164          232                  10,00  Nájemné-lahve Technoplyn

   5  5512  5167          232                   7,00  Služby školení a vzdělávání

   5  5512  5169          232                  15,00  služby-technické prohlídky

   5  5512  5169          232                  10,00  Nákup ostatních služeb

   5  5512  5171          232                  90,00  Opravy a udrž.

   5  5512  5173          232                   1,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

   5  5512  5175          232                   2,00  Pohoštění

 232Hasičský sbor Sušice                      794,00

 

   5  5512  5019          233                   2,00  Ostatní platy

   5  5512  5039          233                   1,00  Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem

   5  5512  5134          233                   5,00  Prádlo,oděv a obuv

   5  5512  5137          233                   5,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

   5  5512  5139          233                   5,00  Nákup materiálu j.n.

   5  5512  5154          233                  10,00  Elektrická energie

   5  5512  5155          233                   1,00  Pevná paliva

   5  5512  5156          233                   5,00  Pohonné hmoty a maziva

   5  5512  5169          233                   2,00  Nákup ostatních služeb

   5  5512  5169          233                   5,00  Nákup ostatních služeb

   5  5512  5171          233                 165,00  Opravy a udržování

   5  5512  5173          233                   1,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

 233Hasičský sbor Volšovy                     207,00

 

   5  5512  5156          235                   2,00  Pohonné hmoty a maziva

 235Hasičský sbor Albrechtice                   2,00

 

   5  5512  5134          237                   8,00  Prádlo,oděv a obuv

   5  5512  5137          237                  13,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

   5  5512  5139          237                   5,00  Nákup materiálu j.n.

   5  5512  5156          237                   7,00  Pohonné hmoty a maziva

   5  5512  5169          237                   2,00  Nákup ostatních služeb

   5  5512  5169          237                   4,00  Nákup ostatních služeb

   5  5512  5171          237                  15,00  Opravy a udržování

   5  5512  5173          237                   1,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

 237Hasičský sbor Chmelná                      55,00

 

   5  5212  5139          239                  22,00  Nákup materiálu j.n.

 239Civilní připravenost na krizové stavy      22,00

 

  81  4351  5331          249               4 972,00  Penzion-příspěvek na provoz

 249Penzion a pečovatelská služba           4 972,00

 

  81  4357  5331          250               4 682,00  Domov důchodců-příspěvek na provoz

 250DD Sušice                               4 682,00

 

  51  3522  5171          251                 300,00  Opravy a udržování- vstupní dveře

  51  3522  6321          251                 400,00  příspěvek na přístrojové vybavení

  81  3522  6321          251                 982,00  Invest.dotace nemocnice

 251Nemocnice                               1 682,00

 

  81  3319  5331          252               5 485,00  MKS - příspěvek na provoz

 252MKS-přísp.organizace                    5 485,00

 

  51  2143  5171          257                 150,00  Opravy a udržování

 257Chata Svatobor                            150,00

 

  52  3326  5171          258                  50,00   Kaple - Opravy a udržování

 258KAPLE  / Rok,Chmel.Humpol.D.Staň../        50,00

 

  94  2141  5136          263                   2,00  Knihy, učeb.pomůcky a tisk

  94  2141  5137          263                   5,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  94  2141  5138          263                 140,00  Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

  94  2141  5139          263                  10,00  Nákup materiálu j.n.

  94  2141  5161          263                   1,00  Služby pošt

  94  2141  5167          263                   3,00  Služby školení a vzdělávání

  94  2141  5169          263                   5,00  Nákup ostatních služeb

  94  2141  5173          263                   3,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

 263Městské informační středisko              169,00

 

   3  5311  5011          264               4 745,00  Platy zaměstnanců v prac.poměru

   3  5311  5031          264               1 234,00  Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.

   3  5311  5032          264                 427,00  Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění

  18  5311  5134          264                 100,00  Prádlo,oděv a obuv

  18  5311  5136          264                   6,00  Knihy, učeb.pomůcky a tisk

  18  5311  5137          264                 120,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  18  5311  5139          264                  70,00  Nákup materiálu j.n.

  18  5311  5156          264                  75,00  Pohonné hmoty a maziva

  18  5311  5161          264                   8,00  Služby pošt

  18  5311  5162          264                  35,00  Služby telekomun.a radiokomunikací

  18  5311  5167          264                  45,00  Služby školení a vzdělávání

  18  5311  5169          264                  40,00  Nákup ostatních služeb

  18  5311  5171          264                  80,00  Opravy a udržování

  18  5311  5173          264                  25,00  Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

  18  5311  5362          264                   8,00  Platby daní a poplatků

  18  5311  6122          264                 250,00   Kamerový systém

 264Městská policie                         7 268,00

 

  51  3612  5171          267               2 700,00  Opravy a udržování-

  51  3612  5901          267               1 160,00  Fond teplo

  51  3612  6121          267                 200,00  investice

 267Bytservis-tepel. hosp. - kotelny        4 060,00

 

  51  3319  5171          268                  25,00  Opravy a udržování

 268Sokolovna                                  25,00

 

  51  3319  5171          270                  50,00  Opravy a udržování

 270PDA                                        50,00

 

  31  3742  5171          273                  30,00  Opravy a udržování

 273Údržba VKP Kalich                          30,00

 

  32  3726  5169          278                  10,00  Nákup ostatních služeb

 278Elektrowin - zpětný odběr                  10,00

 

  32  3722  5137          279                 420,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek

  32  3722  5139          279                  15,00  Nákup materiálu j.n.

  32  3722  5164          279                  20,00  Nájemné

  32  3722  5169          279               5 860,00  Nákup ostatních služeb

  32  3722  5171          279                  30,00  Opravy a udržování

 279Komunální odpady                        6 345,00

 

  51  3639  5137          280                 150,00  DHM /Lavičky,stojan/

  51  3631  5154          280               1 300,00  Elektrická energie

  50  3412  5169          280               2 415,00  zimní stadion

  50  3412  5169          280                 315,00  koupaliště

  50  3639  5169          280                 200,00  veřejné WC

  50  3745  5169          280                  70,00  zeleň u 6 b.j.

  51  2212  5169          280                  35,00  odborné prohlídky most. konstrukcí

  51  3639  5169          280                  30,00  deratizace

  51  3639  5169          280                  35,00  Konzult.,poradenské a právní služby pasp

  50  2212  5171          280               2 885,00  údržba města+seznam oprav 955tis

  50  2212  5171          280               2 100,00  zimní údržba

  50  2219  5171          280                  70,00  Kaštanová - snížení obrub chodníků

  50  2219  5171          280                  90,00  most na zimní stadion - oprava

  50  2219  5171          280                  50,00  mostky Volšovy-zábradlí

  50  3631  5171          280               1 150,00  veřejné osvětlení

  50  3639  5171          280               1 600,00  Úklid města

  50  3639  5171          280                 300,00  Cyklostezky-údržba

  50  3745  5171          280               3 650,00  Veřejná zeleň

  51  2219  5171          280                 100,00  lávka Santos - oprava

  51  3639  6119          280                 280,00  pasporty veř.zeleň+ MK-podklady

  51  3639  6121          280                  50,00  Autobus. čekárna u Rendla

 280Údržba města                           16 875,00

 

  32  3721  5169          281               1 800,00  Nákup ostatních služeb

 281Nebezpečný odpad                        1 800,00

 

  51  3639  5171          283               1 000,00  Opravy po vichřici

 283škody po vichřici 18.19.1.2007          1 000,00

 

  51  3612  5163          284                 100,00  Služby peněžních ústavů

  51  3612  5166          284               2 171,00  Bytservis-mandátní odměna

  51  3612  5169          284                 350,00  Nákup ostatních služeb

  51  3612  5171          284              10 549,00  Opravy a udržování bytového fondu

  51  3612  6121          284               3 224,00  Budovy,haly a stavby - vyjm. investice

 284Bytové hospodářství                    16 394,00

 

  51  3632  5151          286                  10,00  Studená voda

  51  3632  5169          286                 220,00  Nákup ostatních služeb

  51  3632  5171          286                 100,00  Opravy a udržování

 286Pohřební služba                           330,00

 

  51  3639  5171          293                 220,00  Opravy a udržování /100+120 brána/

 293Areál TS                                  220,00

 

  51  3639  5171          298                 250,00  Opravy a udržování

 298Zahradnictví Moureček                     250,00

 

  52  2310  5139          301                 100,00  vodoměry

  52  2310  5169          301                 100,00  Nákup ostatních služeb

  52  2310  5169          301                  70,00  studie Chmelná odkanalizování

  52  2310  5171          301                 300,00  Opravy a udržování

  52  2310  5171          301                 110,00  studna Albrechtice - oprava

 301Vodní hospodářství                        680,00

 

  51  3639  5169          305                  12,00  Nákup ostatních služeb

 305SOLO                                       12,00

 

  51  3639  5171          306                  50,00  Opravy a udržování

 306Bývalá porodnice                           50,00

 

  51  3319  5171          308                  15,00  Opravy a udržování

 308Údržba mechanického betlému                15,00

 

  53  3322  5493          350                 500,00  podíl města k dotaci Min. kult.

  91  3322  5493          350                 200,00  Příspěvky památková péče

 350Příspěvky - památková péče                700,00

 

  12  3399  5139          400                  20,00  Nákup materiálu j.n.

  12  3399  5169          400                   3,00  Nákup ostatních služeb

  12  3399  5175          400                   3,00  Pohoštění

  12  3399  5194          400                  40,00  Věcné dary

 400SPOZ                                       66,00

 

   3  3319  5169          401                  52,00  Nákup ostatních služeb

 401Kronika                                    52,00

 

  50  3639  5213          403                 105,00  Sociální fond

  50  3639  6202          403               1 500,00  strojní investice - vklad do společnosti

 403SULES                                   1 605,00

 

   4  2221  5193          405                 370,00  Výdaje na dopravní územní obslužnost

 405Dopravní obslužnost ČSAD                  370,00

 

  72  3635  5169         1951                  50,00  studie

  72  3635  6119         1951                 750,00  územní plán

1951Územní plán                               800,00

 

  53  2333  5171         1952                  80,00  Opravy a udržování

1952Protipovodňová opatření                    80,00

 

  81  2310  5141         2016                 380,00  Voda Luh-Úroky

2016Voda - Luh                                380,00

 

  81  6171  5141         2023                 800,00  Rekonstrukce radnice-úroky

2023Rekonstrukce radnice                      800,00

 

  51  3612  5166         2228                 133,00  Mandátní odměna

  51  3612  5901         2228                  10,00  rezerva na úklid.,el.,teplo

2228Vojtěška - 3x32 bj                        143,00

 

  53  2310  6121         4003                 650,00  posílení vrtu

4003Zdroj vody na Svatoboru                   650,00

 

  53  2212  6121         4011                 750,00  Budovy,haly a stavby

4011Přechody - úprava pro invalidy            750,00

 

  53  3412  6121         5001                  70,00  ZS přípojka vody-měření

5001Zkrápěcí zařízení ZS                       70,00

 

  53  3522  6121         5029               2 371,00  Budovy,haly a stavby podíl města /1500+8

5029Nemocnice - kotelna - rekonstrukce      2 371,00

 

  93  2143  5169         5500                 120,00   Den Sušice /celkový výdaj/

5500Den Sušice - dispoziční fond              120,00

 

  53  2212  6121         6001                  50,00  projekt

6001Křižovatka u Daliborky                     50,00

 

  53  3522  6121         6008                 674,00  Nemocnice rehabilitace dopl. r. 2006

6008Nemocnice  rehabilitace                   674,00

 

  52  3113  6121         6016               1 700,00  ZŠ Lerchova-výměna oken

6016ZŠ Lerchova - výměna oken               1 700,00

 

  51  3631  6121         6023                  40,00  VO Penny market-doplatek

6023VO u Penny marketu                         40,00

 

  53  3745  5171         6029                  50,00  Luh, dopracování prj. dok.

6029Lesopark Luh                               50,00

 

  53  3612  5171         6030                 100,00  10/I průzkum

6030Dům č.p. 10/I                             100,00

 

  53  2321  6121         6031                 250,00  Am. armády - projekt

6031kanalizace  Am. armády-projekt            250,00

 

  53  2321  6121         6032                 400,00  Havlíčkova ul. projekt-kanal.

 6032kanalizace Havlíčkova ul. - projekt      400,00

 

  52  3113  5171         6034                 160,00  ZŠ Lerchova- rek. učebny

 6034ZŠ Lerchova-rekonstrukce odb. učebny     160,00

 

  53  2321  6121         6040                 300,00  Křičkova ul-projekt

6040Křičkova projekt                          300,00

 

  53  3639  6121         6044                 100,00  ENV centrum

6044Enviromentální centrum                    100,00

 

  53  3543  5171         6047                 203,00  Centrum den. péče

6047Centrum denní péče pro těl. postiž.       203,00

 

  53  2219  6121         6048                 350,00  Cyklostezka -

6048cyklostezka                               350,00

 

  52  2310  6122         6051                 320,00  Luh - úprava technologie - úpr. vody

6051úpravna vody -úprava technologie          320,00

 

  52  2321  6121         7001                 100,00  kanalizace - Sules

7001kanalizace SULES                          100,00

 

  53  2219  6121         7002                  70,00  Dlouhoveská ul. projekt

 7002Dlouhoveská ul. - rekonstr.               70,00

 

  52  2321  5171         7003               1 850,00  Příkopy-kanal. havárie

7003Příkopy kanalizace-havárie              1 850,00

 

  52  3113  5171         7004                 600,00  ZŠ Lerchova . střecha

7004ZŠ Lerchova - oprava střechy              600,00

 

  52  3113  5171         7005               3 500,00  T.G.M. střecha

7005T:G:M: - oprava střechy                 3 500,00

 

  52  3319  5171         7006                 450,00  Kino - oprava kotelny

7006Sokolovna - kotelna                       450,00

 

  52  3639  6121         7007                 115,00  MŠ Tylova- veř. osvětlení

7007MŠ Tylova - veř. osvětlení                115,00

 

  53  3111  6121         7008               1 200,00  MŠ Smetanova - rek. spoj. krček

7008MŠ Smetanova - spojovací krček          1 200,00

 

  52  2212  5171         7009               1 000,00  MK u gymnázia

7009chodníky u Gymnázia                     1 000,00

 

  52  2143  5171         7010                 850,00  Svatobor - střecha

7010Svatobor střecha                          850,00

 

   2  3113  6121         7012                 700,00  T.G.M. um. povrch hřiště - podm. příspěv

7012T.G.M. – uměl. povrch hřiště-pod. přísp.  700,00

 

  51  3419  5229         7014                 700,00  TJ - palubovka

7014investiční příspěvek pro TJ -palubovka    700,00

 

  52  3729  5171         7021                 100,00  asanace skl. Vrabčov

7021Asanace skládky Vrabčov                   100,00

 

  81  3612  5141         7111                 192,00  6 b.j. úroky

7111Dům Sadová - 6 b.j.                       192,00

 

  81  3522  5141         8012                 320,00  Monoblok - úroky

8012Monoblok                                  320,00

 

  51  3639  6121         8014               1 050,00  Výkup nemovitostí

8014Výkup nemovitostí a pozemků             1 050,00

 

Výdaje celkem                             235 369,67

 

 

 

 

Finace

 

KAP   PAR   POL           ORG      UZ       SCHVÁL. R.  TEXT

 

  81        8115           98              28 901,17  Změna stavu krátkodob.prostředků na bank

  98Běžný účet                             28 901,17

 

  51        8124          251                 -84,00  půjčka

 251Nemocnice                                 -84,00

 

  81        8124          269                -310,00  Splátky -půdní vestavby

 269Splátky půjček-půdní vestavby            -310,00

 

  81        8124         2005                -410,00  Splátky - 9 b.j.

2005Nízkoenergetický dům - 9 b.j.            -410,00

 

  81        8124         2016              -2 144,00  splátka jistiny-úpravna vody Luh ČSOB

  81        8124         2016              -1 980,00  Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků

2016Voda - Luh                             -4 124,00

 

  81        8124         2023              -2 508,00  splátka jistiny-rekonstrukce radnice

  81        8124         2023              -1 380,00  splátka jistiny rekonstrukce radnice

2023Rekonstrukce radnice                   -3 888,00

 

  81        8124         2228              -3 150,00  splátka  96 b.j.

2228Vojtěška - 3x32 bj                     -3 150,00

 

  81        8124         7111                -192,00  splátky 6 b.j.

7111Dům Sadová - 6 b.j.                      -192,00

 

  81        8124         8012              -3 125,00  splátky - Monoblok-nemocnice

8012Monoblok                               -3 125,00

 

  81        8124         9010                -808,00  splátky ČOV

9010Rekonstrukce - ČOV                       -808,00

 

Finance celkem                             12 810,17

 

 

 

 

 

 

 

                                         REKAPITULACE

 

 

               ROZPOČET                          PŘÍJMY          VÝDAJE      PŘÍJMY-VÝDAJE

 

 

               BĚŽNÝ      SCHVÁLENÝ           222 109,50      216 023,67          6 085,83

                          UPRAVENÝ            222 109,50      216 023,67          6 085,83

 

               KAPITÁL.   SCHVÁLENÝ               450,00       19 346,00        -18 896,00

                          UPRAVENÝ                450,00       19 346,00        -18 896,00

 

 

               CELK.      SCHVÁLENÝ           222 559,50      235 369,67        -12 810,17

                          UPRAVENÝ            222 559,50      235 369,67        -12 810,17

 

               FINANCE    SCHVÁLENÝ            28 901,17       16 091,00         12 810,17

                          UPRAVENÝ             28 901,17       16 091,00         12 810,17

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist