| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozpočet města na rok 2000

Rozpočet města na rok 2001

 

 

Rozpočet příjmů:  (v tis. Kč)

 

Daňové příjmy celkem                                            60 785

z toho:  daň z příjmu fyzických osob                              15 841

            daň z příjmu právnických osob                          10 939

daň z přidané hodnoty                                                  28 178

            daň z nemovitosti                                               3 100

            správní poplatky                                                 1 326

            místní poplatky                                                   1 401

 

Nedaňové příjmy celkem                                        38 785

z toho:  příjmy z vlastní činnosti                                       5 267

            z pronájmu pozemků ä nemovitostí                    33 348

            přijaté sankční platby                                            170

 

Kapitálové příjmy - z prodeje majetku                     2 739

 

Přijaté globální dotace celkem                               29 105

z toho:  na sociální dávky                                              18 700

            na výkon státní správy                                        5 119

            na školství                                                         1 562

            na DD Kněžice                                                 3 724

 

Přijaté investiční dotace celkem                            41 410

z toho:  na nemocnici                                                   25 000

            na domov důchodců                                         15 090

            na ČOV                                                            1 320

 

Přijatá dotace od obcí                                                  400

 

CELKEM  příjmy                                                 173 224

 

Financování                                                             67 676

z toho:  finanční prostředky z roku 2000                         61 000

            přijaté půjčky - skládka Vrabcov                            696

            ČOV                                                                5 980

 

Rozpočet výdajů:  (v tis. Kč)

 

Sociální dávky                                                         18 700

 

Rezervy                                                                   13 283

 

Příspěvky zájmovým organizacím                               587

 

Dopravní obslužnost                                                    500

 

Hospodářská správa města                                    22 871

Městské zastupitelstvo                                            1 572

 

Chmelná budova NV + knihovna                                  62

 

Hasičské sbory                                                            645

z toho:  Sušice                                                                  561

            Volšovy                                                                 50

            Chmelná                                                                34

 

Městská policie                                                        2 877

 

Nemocnice - provoz                                                         0

 

Školství                                                                    11 228

z toho:  MŠ + ŠJ Tylova                                                 1 741

            MŠ + ŠJ Stupkova                                             1 637

            ZŠ + ŠJ Komenského                                        1 754

            ZŠ + ŠJ Lerchova                                              3 826

            ZŠ TGM                                                           1 034

            ŠJ Nuželická                                                     1 106

            Městský dům dětí                                                   50

            Dotace školství - obcím                                          80

 

Úroky z úvěrů                                                            1 825

 

Penzion a pečovatelská služba                                 3 397

 

DD Kněžice                                                               5 722

 

MKS                                                                          3 775

 

Technické služby                                                     15 832

z toho:  vodní hospodářství                                                140

            komunální odpady                                              1 430

            údržba města                                                     3 185

            koupaliště                                                             389

            zimní stadion                                                      2 649

            veřejné osvětlení                                                2 361

            pohřební služba                                                     405

            dílna                                                                    604

            veřejné WC                                                         227

            veřejná zeleň                                                     1 430

            čištění města                                                     1 429

            správa                                                               1 583

 

Bytové hospodářství                                               17 720

 

Územní plán                                                                  300

 

Drobná údržba a opravy                                           1 745

 

Investice                                                                111 545

z toho:  Rekonstrukce nemocnice                                  45 000

            Přestavba interny na domov důchodců               20 500

            Rekonstrukce ČOV                                         11 300

            Úpravna vody                                                 10 000

            Infrastruktura                                                    7 990

            Dům – Sadová 6 bj                                            5 100

            Výkup pozemků                                                 3 500

            Rekonstrukce WC - Lerchova                       1 300

            Rekonstrukce rehabilitace                                  1 000

            Úprava vjezdu do kasáren                                  1 000

            Bytové hospodářství                                           1 280

            Ostatní investice                                                3 575

 

CELKEM  výdaje                                                 234 186

 

Financování - splátky úvěrů                                     6 714

 

 

REKAPITULACE

 

Příjmy                                                                    173 224

Financování                                                             60 962

Výdaje                                                                   234 186

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist