| MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozpočet města na rok 2000

Rozpočet města na rok 2000

 

 

Rozpočet příjmů:  (v tis. Kč)

 

Daňové příjmy celkem                                                     40 918

z toho:   daň z příjmu fyzických osob                                        21 600

            daň z příjmu právnických osob                                      3 000

            daň z nemovitosti                                                         3 300

            správní poplatky                                                          1 418

            místní poplatky                                                            1 600

 

Nedaňové příjmy celkem                                                 38 537

z toho:   příjmy z vlastní činnosti                                                4 447

            z pronájmu pozemků                                                    1 125

            z pronájmu nemovitostí                                               32 735

            přijaté sankční platby                                                      230

 

Kapitálové příjmy - z prodeje pozemků                             3 247

 

Přijaté dotace celkem                                                       29 618

z toho:   na sociální dávky                                                       18 000

            na výkon státní správy                                                 5 181

            na                                                                              3 686

            na penzion                                                                     410

 

Přijatá dotace od obcí                                                            220

 

CELKEM  příjmy                                                           112 540

 

Financování                                                                     130 000

z toho:   finanční prostředky z roku 1999                                  80 000

            investiční úvěr - nemocnice                                        50 000

 

 

Rozpočet výdajů:  (v tis. Kč)

 

Sociální dávky                                                                   18 000

 

Rezervy                                                                             21 553

 

Příspěvky zájmovým organizacím                                         571

 

Hospodářská správa města                                             13 690

 

Městské zastupitelstvo                                                      1 300

 

Chmelná budova NV + knihovna                                            65

 

Hasičské sbory                                                                      548

z toho:   Sušice                                                                           474

            Volšovy                                                                          25

            Albrechtice                                                                     30

            Chmelná                                                                         19

 

Městská policie                                                                  2 330

 

Nemocnice                                                                          4 556

 

Školství                                                                             10 961

z toho:   MŠ + ŠJ Tylova                                                          1 672

            MŠ + ŠJ Stupkova                                                       1 643

            ZŠ + ŠJ Komenského                                                  1 696

            ZŠ + ŠJ Lerchova                                                       3 552

            ZŠ TGM                                                                       933

            ŠJ Nuželická                                                               1 300

            Městský dům dětí                                                            50

            Školičky                                                                          65

            Dotace školství - obcím                                                    50

 

Úroky z úvěrů                                                                     4 000

 

Penzion a pečovatelská služba                                           2 755

 

DD Kněžice                                                                         4 717

 

MKS                                                                                    2 721

 

Technické služby                                                              14 765

z toho:   vodní hospodářství                                                          218

            komunální odpady                                                        1 431

            údržba města                                                              3 010

            koupaliště                                                                      376

            zimní stadion                                                               2 400

            veřejné osvětlení                                                         2 153

            pohřební služba                                                              262

            dílna                                                                              667

            veřejné WC                                                                   169

            veřejná zeleň                                                               1 167

            čištění města                                                               1 308

            správa                                                                        1 604

 

Bytové hospodářství                                                         12 653

 

Územní plán                                                                            560

 

 

 

 

 

Investice                                                                          117 085

z toho:   rekonstrukce nemocnice                                            75 000

            rekonstrukce ČOV                                                    13 000

            plynofikace III čtvrti                                                    9 500

            Sadová ul. - infrastruktura                                            5 500

            dům - Zahradní čtvrť 10 bj                                           5 000

            sanace skládky - Vrabcov                                            1 800

            hradby + fasáda radnice                                              1 050

            rekonstrukce WC - Lerchova                                 1 000

            bytové hospodářství                                                     2 185

            ostatní investice                                                           3 050

 

CELKEM  výdaje                                                           232 740

 

Financování - splátky úvěrů                                               9 800

 

 

REKAPITULACE

 

Příjmy                                                                              112 540

Financování                                                                     120 200

Výdaje                                                                             232 740

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist