Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška

č. 7/1998

      kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

      

 

Městské zastupitelstvo v Sušici schválilo na svém zasedání dne  19. srpna 1998 podle ustanovení  § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. h), § 16  a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

            Text článku 5 se v první větě mění ve výši poplatku. První věta zní: „ Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí  5 000,- Kč za 3 měsíce (20 000,- Kč ročně).“

 

 

 

Článek 2

Účinnost

 

          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  5. září 1998.

 

 

 

 

 

Vladimír Říha                                                                  Karel Janda

         zástupce starosty                                                                 starosta