5. setkání řídící skupiny - 26. 4. 2022

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnilo 5. setkání řídící skupiny v rámci 4. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Sušicku. Na setkání byly zapracovány připomínky k návrhu komunitního plánu na roky 2022-2024.

Bližší informace jsou k dispozici v zápisu.

Zápis ke stažení