Setkání pracovních skupin - 9. a 10. 3. 2022

9. a 10. 3. 2022 se v Sušici uskutečnilo setkání pracovních skupin. Na setkáních byly představeny výstupy z mapování potřeb pečujících osob a byly diskutovány aktivity a opatření chystaného komunitního plánu.

Více informací naleznete v přiložených zápisech.

Zápis ke stažení - děti, rodin, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis ke stažení - senioři

Zápis ke stažení - osoby se zdravotním postižením

Prezentace ke stažení - výstupy z průzkumu potřeb pečujících osob