Rizikové chování – drogy a jiné závislosti, prostituce

Máte vy nebo někdo blízký problém s alkoholem, drogami či jinými závislostmi (gamblerství)? Potřebujte čistý injekční materiál? Nabízíte sexuální služby za peníze a potýkáte se s problémy?

 

Mohou Vám pomoci tyto služby: 

Pomoc pro bezpečné užívání drog, poradenství ohledně závislostí

Poradenství ohledně závislostí, pomoc v krizových situacích

Pomoc v akutních krizích