Bydlení

Nemáte jak platit nájem? Žijete v nevyhovujícím bydlení? Máte spory s pronajímatelem? Hrozí Vám vystěhování? Ocitli jste se na ulici?

 

Mohou Vám pomoci tyto služby: 

Pomoc s dočasným bydlením 
Poradenství ohledně Vaší situace
Žádost o městský či obecní byt směřujte na obecní či městský úřad dané obce, např.
Osoby se sníženou soběstačností mohou požádat o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou