Setkání dluhových poraden na Sušicku - září 2021

V září 2021 se v Sušici uskutečnilo setkání dluhových poraden, které v regionu poskytují své služby. Cílem setkání bylo předání informací mezi jednotlivými organizacemi, diskuze nad dalšími plány rozvoje služeb a nad možností realizovat průzkum potřebnosti rozšíření dluhového poradenství na Sušicku. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu níže.

Zápis ke stažení