2. setkání řídící skupiny - 24. 6. 2021

Dne 24. 6. 2021 se uskutečnilo 2. setkání řídící skupiny v rámci 4. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Sušicku. Na setkání byly finálně projednány SWOT analýzy a vize rozvoje sociální oblasti na Sušicku, výstupy z mapování sociální oblasti a byla schválena témata průzkumů potřeb. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu - ke stažení níže. Jednotlivé projednané dokumenty jsou k dispozici v záložce dokumenty.

Zápis ke stažení