Zápis z 2. série setkání "u kulatého stolu" v květnu

V červnu 2021 se uskutečnila další setkání "u kulatého stolu" v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Sušicku. Na setkáních proběhla diskuze nad jednotlivými potřebami v sociální oblasti a byly řešeny možné průzkumy potřeb konkrétních skupin obyvatel n Sušicku.

Veškeré informace ze setkání jsou uvedené v jednotlivých zápisech ke stažení níže.

Zápis ze setkání - senioři

Zápis ze setkání - osoby se zdravotním postižením

Zápis ze setkání - děti, mládež, rodiny a ostatní osoby ohrožené soc. vyloučením