Zápis ze setkání "u kulatého stolu" v březnu 2021

Na přelomu března a dubna 2021 se uskutečnila první série setkání "u kulatého stolu" v rámci plánování rozvoje sociálních služeb na Sušicku. Mimo jiné byly projednány silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení sociální oblasti na Sušicku pro různé skupiny občanů.

Veškeré informace ze setkání jsou uvedené v jednotlivých zápisech ke stažení níže.

Zápis setkání k oblasti služeb pro seniory

Příloha č.1 k zápisu pro oblast senioři - SWOT a vize 

Zápis setkání k oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Příloha č. 1 k zápisu pro oblast osoby se zdravotním postižením - SWOT a vize 

Zápis setkání k oblasti služeb pro děti, rodiny a osoby ohrožené soc. vyloučením 

Příloha č. 1 k zápisu pro oblast děti, rodiny a osoby ohrožené soc. vyloučením - SWOT a vize