Konečné výstupy z mapování sociální situace na Sušicku

Aktuálně byly dokončeny výstupy z mapování sociální situace na Sušicku v rámci další etapy plánování rozvoje sociálních služeb, které slouží jako podklad pro další diskuze nad největšími potřebami. Jednotlivé dokumenty jsou ke stažení níže.

Základní socio-demografický popis území

Analýza poskytovaných sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Dále jsou k dispozici jednotlivé připomínky, které byly k výstupům mapování sociální situace vznesené, včetně stručného popisu zapracování do konečných verzí.

Vypořádání připomínek