Výstupy z mapování sociální situace na Sušicku k připomínkování

Rádi bychom Vám představili výstupy z mapování sociální situace na Sušicku v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Byly vytvořeny tři dokumenty shrnující různé oblasti - 1. socio-demografická analýza, 2. analýzy poskytovaných sociálních služeb a 3. analýza zdrojů systému sociálních služeb. Analýzy jsou ke stažení níže a je možné je připomínkovat do 27. 11. 2020 pomocí formuláře (také ke stažení níže).

Základní socio-demografický popis území SO ORP Sušice 

Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Sušice 

Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Sušice 

Formulář pro připomínky 

Připomínky je možné zasílat Mgr. Ondřeji Raffelovi z centra pro komunitní práci západnÍ Čechy, telefon: 775 764 418, e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz. Nebo je v tištěné podobě odevzdat na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Sušice.

Analýzy slouží jako podklad pro další plánování rozvoje sociálních služeb v regionu.

Mockrát děkujeme za spolupráci!